Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 44

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 44 Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 44 Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Chu trình sinh địa hóa là

 • Câu 2:

  Các chu trình sinh - địa - hóa có vai trò thiết yếu đối với hệ sinh thái vì:

 • Câu 3:

  Trong chu trình cacbon trong một hệ sinh thái, nguyên tố cacbon đã đi từ ngoài vào cơ thể sinh vật bằng phương thức nào?

 • Câu 4:

  Chu trình cacbon trong sinh quyển

 • Câu 5:

  Chu trình sinh địa hóa có hiện tượng nào sau đây?

 • Câu 6:

  Trong chu trình cacbon, CO2 trong tự nhiên từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ quá trình nào?

 • Câu 7:

  Quá trình nào sau đây không trả lại CO2 vào môi trường?

 • Câu 8:

  Chu trình sinh địa hóa của một hệ sinh thái có liên quan đến yếu tố vô cơ cũng như hữu cơ của hệ sinh thái đó, trong các chu trình đó đặc điểm nào sau đây hoàn toàn không được nhắc tới?

 • Câu 9:

  Trong chu trình sinh địa hóa, nhóm sinh vật nào trong các nhóm sinh vật sau đây có khả năng biến đổi nito ở dạng NO3- thành nito ở dạng N2?

 • Câu 10:

  Sự phân chia sinh quyển thành các khu sinh học khác nhau căn cứ vào:

 • Câu 11:

  Các sông, suối, hồ, đầm thuộc loại khi sinh học nào sau đây?

 • Câu 12:

  Hậu quả của việc gia tăng nồng độ CO2 khí trong khí quyển là:

 • Câu 13:

  “Lúa Chiêm lấp ló đầu bờ - hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Ý nghĩa của câu ca dao có liên quan đến 1 phần chu trình vật chất nào sau đây:

 • Câu 14:

  Chu trình sinh địa hóa có vai trò

 • Câu 15:

  Câu nào đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm