Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 8 phần 2 Online

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 8

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 8 phần 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án giúp học sinh nắm vững nội dung bài học, ôn luyện chuẩn bị thi học kì 1 lớp 12 đạt kết quả cao.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li được giáo viên VnDoc tổng hợp nhằm giúp học sinh 12 được làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12, ôn luyện bài học nhằm nâng cao kết quả học tập.

 • Câu 1
  Trong phép lai một cặp tính trạng tương phản, điều kiện để F2 có sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 3 trội / 1 lặn là:

  1: Các cặp gen phân li độc lập      

  2: tính trạng trội phải hoàn toàn               

  3: Số lượng cá thể lai lớn

  4: Giảm phân bình thường 

  5: mỗi gen qui định một tính trạng, tác động riêng rẽ  

  6: Bố và mẹ thuần chủng

  Câu trả lời đúng là:
 • Câu 2
  Ở một loại thực vật, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường, cho rằng quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. Cho giao phấn 2 cây bố mẹ tứ bội với nhau, phép lai nào sau đây ở đời con không có sự phân tính về kiểu hình? 
 • Câu 3
  Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai nào dưới đây?
 • Câu 4
  Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li là: 
 • Câu 5
  Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:
 • Câu 6
  Để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử thì cần có điều kiện gì?
 • Câu 7
  Bệnh pheninketo niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường gây ra. Bệnh biểu hiện rất sớm, nếu trẻ em không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ bị thiểu năng trí tuệ. Một cặp vợ chồng bình thường có khả năng sinh con mắc bệnh với xác suất bao nhiêu phần trăm? Biết rằng bố mẹ của họ đều bình thường nhưng người chồng có cô em gái mắc bệnh và người vợ có cậu em trai mắc bệnh này.
 • Câu 8
  Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng,Menden đã đề ra giả thuyết về sự phân ly của các cặp:
 • Câu 9
  Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
 • Câu 10
  Trong quần thể ngẫu phối của một loài động vật lưỡng bội, xét một gen có 5 alen nằm trên NST thường. Biết không có đột biến mới xảy ra, số loại kiểu gen tối đa có thể tạo ra trong quần thể này là:
 • Câu 11
  Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội – lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở đời F2 là:
 • Câu 12
  Ở một loài thực vật, locut gen quy định màu sắc quả gồm 2 alen, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây (P) có kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen này không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Dự đoán nào sau đây là đúng khi nói về kiểu hình ở F1?
 • Câu 13
  Ở một loại côn trùng, gen A nằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen. Tiến hành 3 phép lai:

  Phép lai 1: đỏ x đỏ → F1: 75% đỏ : 25% nâu.
  Phép lai 2: vàng x trắng → F1: 100% vàng.
  Phép lai 3: nâu x vàng → F1: 25% trắng : 50% nâu : 25% vàng.

  Từ kết quả trên rút ra kết luận về thứ tự của các alen từ trội đến lặn là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 195
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 12

Xem thêm