Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 26

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 26 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 26 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 26 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12, có đáp án kèm theo. Mời các bạn làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Để chọn lọc tự nhiên diễn ra thì điều kiện nào dưới đây là không cần thiết?

 • Câu 2:

  Một tổ chức sinh học được gọi là đơn vị tiến cơ sở khi thỏa mãn những điều kiện nào sau đây?

  1. Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.
  2. Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.
  3. Tồn tại thực trong tự nhiên.
  4. Có tính toàn vẹn về sinh sản và di truyền.
 • Câu 3:

  Cho các phát biểu sau đây:

  1. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn nhanh hơn so với trường hợp chọn lọc giống chống lại alen trội
  2. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể
  3. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể
  4. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định
  5. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra nguồn nguyên liệu cho tiến hóa
  6. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, nếu có các gen có cùng mức độ gây hại như nhau và cùng nằm trên NST thường thì gen đột biến lặn sẽ loại bỏ khỏi quần thể nhanh hơn gen đột biến trội

  Số đáp án đúng là:

 • Câu 4:

  Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?

  1. Đột biến làm phát sinh các alen mới cung cấp nguồn biến dị sơ cấp
  2. Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu.
  3. Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp.
  4. Sự di truyền của các giao tử hay cá thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể.
 • Câu 5:

  Các nhân tố chủ yếu chi phối quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật trong thuyết tiến hóa nhỏ là:

 • Câu 6:

  Những nội dung nào dưới đây là những nội dung mà thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển dựa trên cơ sở về CLTN của Đacuyn?

  1. CLTN không tác động tới tưng gen riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ kiểu gen.
  2. CLTN không chỉ tác động tới từng cá thể riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ quần thể.
  3. CLTN dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.
  4. Làm rõ vai trò của CLTN theo khía cạnh là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.
 • Câu 7:

  Theo quan điểm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN?

 • Câu 8:

  Theo quan niệm của truyền thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

 • Câu 9:

  Chọn lọc tự nhiên là quá trình:

 • Câu 10:

  Điều nào sau đây là đúng với tiến hóa nhỏ:

 • Câu 11:

  Câu nào sau đây đúng?

 • Câu 12:

  Đợn vị của tiến hóa nhỏ là

 • Câu 13:

  Tác động của các yếu tố ngẫu nhiên làm

 • Câu 14:

  Trong các phát biểu về CLTN dưới đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng theo quan điểm tiến hóa hiện đại?

  1. CLTN làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.
  2. CLTN khó có thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể.
  3. CLTN không tác động lên từng cá thể mà tác động lên cả quần thể.
  4. CLTN chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.
  5. Phân hóa khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể theo hướng thích nghi.
 • Câu 15:

  Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 388
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm