Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32 Nguồn gốc sự sống

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32 Nguồn gốc sự sống được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32 Nguồn gốc sự sống được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 12 có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Thực chất của tiến hoá tiền sinh học là:

 • Câu 2:

  Kết quả của tiến hóa tiền sinh học là:

 • Câu 3:

  Trong quá trình phát sinh sự sống, giai đoạn kéo dài nhất là

 • Câu 4:

  Nguồn năng lượng dùng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là:

 • Câu 5:

  Sự xuất hiện đầu tiên trên trái đất chỉ được hình thành khi có sự xuất hiện của:

 • Câu 6:

  Giai đoạn từ khu sự sống xuất hiện và phát triển cho đến ngày nay được gọi là

 • Câu 7:

  Khi nói về giai đoạn tiến hóa hóa học, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  1. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ kết hợp với nhau hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản rồi từ đó hình thành các chất hữu cơ phức tạp dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt, tia tử ngoại,…).
  2. Thực chất của tiến hóa hóa học là quá trình phức tạp hóa các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.
  3. Quá trình hình thành các hợp chất vô cơ từ chất hữu cơ bằng con đường hóa học.
  4. Năm 1950, Fox và cộng sự đã chứng minh được các protein nhiệt có thể tự hình thành các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.
 • Câu 8:

  Có bao nhiêu nội dung sau đây là sai khi đề cập đến quá trình phát sinh và phát triển sự sống?

  1. Sự sống ban đầu xuất hiện ở nước sau đó mới lên cạn.
  2. Sự sống chỉ được lên cạn sau khi phương thức tự dưỡng xuất hiện.
  3. Sinh vật dị dưỡng có trước, sinh vật tự dưỡng xuất hiện sau.
  4. Ngày nay, sinh vật ở nước chiếm ưu thế hơn so với sinh vật ở cạn.
 • Câu 9:

  Trình tự các giai đoạn của tiến hoá:

 • Câu 10:

  Trong các sự kiện sau đây, những sự kiện nào là của giai đoạn tiến hóa hóa học?

  1. Sự xuất hiện các enzim.
  2. Sự hình thành các tế bào sơ khai.
  3. Sự hình thành các phân tử hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.
  4. Sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.
  5. Sự xuất hiện màng sinh học.
  6. Sự hình thành các đại phân tử có khả năng tự sao chép.
 • Câu 11:

  Thí nghiệm của Milơ và Urây chứng minh điều gì?

 • Câu 12:

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Câu 13:

  Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn,có thể nhân đôi mà không đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì?

 • Câu 14:

  Ngày nay, sự sống không thể được hình thành từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học vì:

 • Câu 15:

  Đặc điểm nào chỉ có ở vật thể sống mà không có ở giới vô cơ?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 133
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm