Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 19

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 19 giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 12 nhằm củng cố kiến thức bài học, ôn luyện nâng cao thành tích học tập bản thân.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Cho các bước sau:

  (1) Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.

  (2) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

  (3) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

  (4) Tạo dòng thuần chủng.

  Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là:

 • 2

  Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với

 • 3

  Cho các thành tựu sau:

  (1) Tạo cây lưỡng bọi thuần chủng về tất cả các gen.

  (2) Tạo giống dâu tằm tam bội.

  (3) Tạo giống mới mang đặc điểm của 2 loài.

  (4) Tạo giống dưa hấu đa bội.

  Các thành tự được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là:

 • 4

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • 5

  Để tạo ra cơ thể mang bộ NST của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính, người ta sử dụng phương pháp

 • 6
  Trong quy trình nhân bản cừu Đôly, bước nào sau đây là đúng?
 • 7

  Kĩ thuật nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

 • 8

  Bảng dưới đây cho ta biết 1 số thông tin về tạo giống bằng công nghệ tế bào:

  Cột A

  Cột B

  1. Nuôi cấy hạt phấn

  a) Tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen

  2. Lấy tế bào sinh dưỡng

  b) Cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai

  3. Nuôi cấy mô tế bào

  c) Cần xử lí chất consixin gây lưỡng bội hóa tạo cây lưỡng bội

  4. Cấy truyền phôi

  d) Kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi

  Trong các phương án dưới đây, phương án nào có tổ hợp ghép đôi đúng?

 • 9

  Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có sử dụng hóa chất consixin?

 • 10

  Khi nói về tạo giống bằng công nghệ tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (1) Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô thực vật.

  (2) Khi nuối cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành các dòng tế bào đơn bội.

  (3) Caonsixin là hóa chất có hiệu quả rất cao trong việc gây đột biến đa bội.

  (4) Trong lai tế bào, người ta nuôi cấy 2 dòng tế bào sinh dục khác loài.

 • 11

  Khi nói về công nghệ tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

 • 12

  Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các hạt phấn rồi cho lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội. Bằng kĩ thuật lai xa kèm đa bội hóa đã tạo ra thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào là chung cho cả 2 phương pháp?

  (1) Đều sử dụng hóa chất consixin để gây đột biến.

  (2) Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng.

  (3) Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất.

  (4) Đều được ứng dụng để nhân nhanh các giống cây quý hiếm.

  Đáp án đúng là:

 • 13

  Cho các phương án sau:

  (1) Nhân bản vô tính.

  (2) Lai tế bào sinh dưỡng.

  (3) Lai giữa các dòng thuần khác nhau tạo ra F1.

  (4) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.

  (5) Lai xa và đa bội hóa.

  Các phương pháp dùng dể tạo ra thể song nhị bội là:

 • 14

  Từ một cơ thể có kiểu gen AabbDdEE, có thể tạo ra cơ thể có kiểu gen nào sau đây bằng phương pháp nuôi cất hạt phấn và lưỡng bội hóa?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm