Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Tiên Sơn, Bắc Giang năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 9 môn Sinh có đáp án

Mã số: 10269. Đã có 129 bạn thử.

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 9

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Tiên Sơn, Bắc Giang năm học 2018 - 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện nâng cao kết quả kiểm tra giữa kì 1 lớp 9.

1
Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Chó lông ngắn x lông dài thu được F1. Những trường hợp nào sau đây là kết quả của F1.
2
Cho sơ đồ lai sau: AABB x aabb ⇒ F1AaBb. kết quả sai ở giao tử F1 là.
3
Thế nào là phép lai phân tích.
4
Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì.
5
ADN nguyên phân dựa trên nguyên tắc
6
Một cơ thể mang hai gen không giống nhau được gọi là.
7
Ở cá kiếm tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đỏ. Cho cá kiếm mắt đen thuần chủng lai với cá kiếm mắt đỏ thu được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Cho F1tự giao phối thu được F2. Để biết cá kiếm mắt đen thuần chủng hay không ta làm thế nào?
Bắt đầu ngay
1 129