Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 5)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 5) giúp học sinh ôn tập kiến thức môn Hóa 9 đã học, chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1 lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa có đáp án do giáo viên VnDoc biên soạn thành các bài trắc nghiệm Hóa 9 khác nhau gồm cả lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi giữa kì lớp 9 môn Hóa.

 • Câu 1:

  Nhóm các dung dịch có pH < 7 là:

 • Câu 2:

  Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với chất nào dưới đây

 • Câu 3:

  Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, KCl. Thuốc thử để nhận biết các chất trên là

 • Câu 4:

  Muối nào dưới đây bị nhiệt phân hủy

 • Câu 5:

  Nguyên tố nào có tác dụng kích thích bộ rễ ở thực vật

 • Câu 6:

  Khi cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được được là

 • Câu 7:

  Cho a gam FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được 300 ml dung dịch FeSO4 1M. Giá trị của a gam là

 • Câu 8:

  Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm khí:

 • Câu 9:

  Dùng dung dịch chất nào dưới đây có thể phân biệt được dung dịch HCl và dung dịch H2SO4?

 • Câu 10:

  Cho các cặp chất sau được trộn lẫn với nhau

  (1) Na2CO3 và CuCl2

  (2) NaCl và AgNO3

  (3) ZnSO4 và CuCl2

  (4) Na2CO3 và HCl

  Trường hợp nào không xảy ra phản ứng

 • Câu 11:

  Chất nào sau đây còn có tên gọi là ‘nước vôi trong’?

 • Câu 12:

  Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng với nước

 • Câu 13:

  Hòa tan hết 15,5 gam Na2O vào nước thu được 250 ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là?

 • Câu 14:

  Sau khi làm thí nghiệm, có những chất khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất:

 • Câu 15:

  Dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

 • Câu 16:

  Nung nóng 26,2 gam hỗn hợp kim loại gồm: Mg, Al, Zn trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 40,6 gam hỗn hợp 3 oxit. Để hoàn tan hết lượng oxit trên cần V lít dung dịch HCl 0,5M. Giá trị V là:

 • Câu 17:

  Pha dung dịch chứa 2g NaOH với dung dịch chứa 2g HCl sau phản ứng thu được dung dịch có môi trường:

 • Câu 18:

  Dãy hóa chất nào dưới đây đều tác dụng được với dung dịch HCl?

 • Câu 19:

  Dẫn V (lít) khí CO2 ở đktc vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản thu được 19,7 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

 • Câu 20:

  Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

 • Câu 21:

  Nhiệt phân hoàn toàn 12,6 gam muối cacbonat của kim loại M (hóa trị II). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 15 gam kết tủa. Kim loại M là:

 • Câu 22:

  Dãy gồm các phân bón hóa học đơn là

 • Câu 23:

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

  MgO \overset{+HCl}{\rightarrow} X → Y → Z → MgO

  X, Y, Z có thể lần lượt là:

 • Câu 24:

  Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch NaCl bão hòa trong bình điện phân có màng ngăn là

 • Câu 25:

  Dãy gồm các chất mà dung dịch làm đổi màu phenolphtalein sang đỏ là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 62
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm