Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 6)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa

Nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức môn Hóa 9 chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1 lớp 9 đạt kết quả cao, VnDoc mời các bạn cùng làm thử Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 6).

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 có đáp án được VnDoc biên soạn chia thành các bài thi trắc nghiệm Hóa 9 online khác nhau, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức đã được học, làm quen cấu trúc đề thi giữa kì lớp 9 môn Hóa để chuẩn bị cho bài thi chính thức đạt kết quả cao.

 • Câu 1.

  Cho các chất sau: H2O, Na2O, CO2, CuO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

 • Câu 2.

  Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit kim loại hóa trị II cần dùng hết 10 gam dung dịch HCl 21,9%. Xác định công thức hóa học của oxit trên.

 • Câu 3.

  Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là:

 • Câu 4.

  Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 • Câu 5.

  Dãy chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím chuyển sang xanh

 • Câu 6.

  Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng?

 • Câu 7.

  Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là:

 • Câu 8.

  Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:

 • Câu 9.

  Cho sơ đồ chuyển hóa

  X → Y → Z \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} X

  X, Y, Z có thể là

 • Câu 10.

  Cho 6,4 gam Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là:

 • Câu 11.

  Một phần lớn vôi sống được dùng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa học. Công thức hóa học của vôi sống là:

 • Câu 12.

  Cặp chất nào dưới đây không tổn tại trong cùng một dung dịch

 • Câu 13.

  Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

 • Câu 14.

  Để nhận biết dung dịch KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

 • Câu 15.

  NaOH có tính chất vật lý nào sau đây?

 • Câu 16.

  Dãy các bazơ không bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

 • Câu 17.

  Cho phương trình phản ứng:

  Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + X + H2O X là:

 • Câu 18.

  Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

 • Câu 19.

  Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của NaCl

 • Câu 20.

  X là một chất rắn ở dạng bột, có các tính chất: không tan trong nước; tác dụng được với dung dịch HCl; bị nhiệt phân hủy. X là

 • Câu 21.

  Hòa tan hỗn hợp CaCO3 và CaCl2 vào 100 ml dung dịch HCl vừa đủ sinh ra 448 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng là.

 • Câu 22.

  Một người làm vườn đã dùng 1kg ure CO(NH2)2 để bón rau. Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho rau là:

 • Câu 23.

  Nguyên tố có tác dụng kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt ở thực vật là:

 • Câu 24.

  Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là

 • Câu 25.

  Hòa tan hoàn toàn 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO và FeCO3 vào V lít dung dịch HCl 0,4M thấy thoát ra hỗn hợp khí B có tỉ khối B có tỉ khối hơi so với He bằng 7,5 và tạo thành 31,75 gam muối clorua. Thành phần % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm