Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 4)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 4) là một trong những đề trắc nghiệm Hóa 9 có đáp án trên hệ thống VnDoc.com, giúp học sinh ôn thi giữa kì 1 lớp 9 và làm quen cấu trúc bài thi.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa có đáp án do giáo viên VnDoc biên soạn thành các bài trắc nghiệm Hóa 9 khác nhau gồm cả lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi giữa kì lớp 9 môn Hóa.

 • Câu 1.

  Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric?

 • Câu 2.

  0,1 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

 • Câu 3.

  Cho a gam SO3 tác dụng với một lượng nước lấy dư, thu được 2,94 gam axit. Giá trị của a gam là:

 • Câu 4.

  CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO?

 • Câu 5.

  Để nhận biết 3 khí không màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng

 • Câu 6.

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?

 • Câu 7.

  Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:

 • Câu 8.

  Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

 • Câu 9.

  Chất nào dưới đây không dùng để phân biệt dung dịch Na2SO4 và dung dịch H2SO4 loãng?

 • Câu 10.

  Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

 • Câu 11.

  Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là:

 • Câu 12.

  Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra?

 • Câu 13.

  Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại:

 • Câu 14.

  Muối nào dưới đây bị nhiệt phân hủy

 • Câu 15.

  Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của NaCl

 • Câu 16.

  Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là

 • Câu 17

  Trộn 30 ml dung dich chứa 2,22 gam CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 gam AgNO3.

  a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được khi trộn 2 dung dịch trên

  thấy có kết tủa AgCl màu trắng xuất hiện, dung dịch không màu bị vẩn đục

  a) Khi cho dung dịch CaCl2 vào dung dịch AgNO3, thấy có kết tủa AgCl màu trắng xuất hiện, dung dịch không màu bị vẩn đục.

  Phương trình hóa học của phản ứng:

  CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgCl

  0,005 0,01 0,005 0,01

 • b
  Tính khối lượng kết tủa thu được.
  1,435 g 1,435 gam

  b) Số mol CaCl2 bằng: nCaCl2 = 2,22/111 = 0,02 mol

  Số mol AgNO3 bằng: nAgNO3 = 1,7 /170 = 0,01 mol

  Kết thúc phản ứng: AgNO3 phản ứng hết, CaCl2 còn dư: 0,02 - 0,005 = 0,015 mol

  Khối lượng kết tủa AgCl thu được bằng: mAgCl = nAgCl.MAgCl = 0,01.143,5 = 1,435 gam

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm