Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 3)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 3) gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Hóa 9 có đáp án, giúp học sinh ôn thi giữa kì 1 lớp 9 và làm quen cấu trúc bài thi.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa có đáp án do giáo viên VnDoc biên soạn thành các bài trắc nghiệm Hóa 9 khác nhau gồm cả lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi giữa kì lớp 9 môn Hóa.

 • Câu 1.

  Cho dãy các oxit sau: FeO, CaO, CuO, K2O, BaO, CaO, Li2O, Ag2O. Số chất tác dụng được vơi H2O tạo thành dung dịch bazơ?

 • Câu 2.

  Rót dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch MgSO4. Dùng một lượng dư các chất theo thứ tự sau đây để tách riêng từng muối có trong dung dịch thu được?

 • Câu 3.

  Có thể dùng chất nào dưới đây làm khô khí O2 có lẫn hơi nước

 • Câu 4.

  Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

 • Câu 5.

  Khi nhỏ từ từ axit sunfuric đặc vào ống nghiệm đựng đường, thấy:

 • Câu 6.

  Trong quá trình sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp không có công đoạn nào sau đây?

 • Câu 7.

  NaOH không được tạo thành trong thí nghiệm nào sau đây?

 • Câu 8.

  Cho phản ứng sau:

  NaCl + H2O \overset{đpdd}{\rightarrow} X + H2 + Cl2 (có màng ngăn)

  X là

 • Câu 9.

  Cho dung dịch chứa 10 gam Ca(OH)2 tác dụng hoàn toàn với một dung dịch chứa 7,3 gam HCl. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được sau phản ứng thấy quỳ tím

 • Câu 10.

  Nhiệt phân hoàn toàn 12,6 gam muối cacbonat của kim loại M (hóa trị II). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 15 gam kết tủa. Kim loại M là:

 • Câu 11.

  Trong tự nhiên, muối natri clorua có nhiều trong

 • Câu 12.

  Axit được sử dụng để điều chế các muối clorua, làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn, hàn,... là:

 • Câu 13

  Hãy ghép thí nghiệm ghi ở cột (I) với hiện tượng ghi ở cột (II) cho phù hợp.

  Thí nghiệm (I) Hiện tượng (II)
  A. Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3 (1) Chất rắn màu trắng tạo thành, dung dịch thu được không màu
  B. Cho dây Al vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. (2) Chất rắn màu nâu đỏ tạo thành, dung dịch thu được không màu
  C. Cho dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm đựng dung dịch Na2SO4. (3) Chất rắn màu đỏ tạo thành bám vào thanh kim loại, màu xanh của dung dịch nhạt dần
  D. Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng Cu(OH)2 (4) Chất rắn màu nâu đỏ tạo thành, dung dịch thu được màu trắng
    (5) Chất rắn tan dần, dung dịch tạo thành màu xanh
  Gợi ý trả lời: A - ....; B - ....; ....
  A - 2; B - 3; C - 1; D- 5
 • Câu 14

  Biết 12 gam muối hỗn hợp 2 muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí (ở đktc)

  a) Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã dùng

  0,06 mol

  Ở đây ta nhận thấy CaCO3 phản ứng được với HCl còn CaSO4 không phản ứng được với HCl

  nCO2 = 0,03 mol

  Phương trình phản ứng hóa học:

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  nHCl phản ứng = 2nCO2 = 2. 0,03 = 0,06 mol

 • b
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 76
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm