Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 11 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 8 có đáp án

Mã số: 02557. Thời gian: 60 phút. Đã có 2.032 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 8 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 8 có đầy đủ tài liệu ôn tập và rèn luyện chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm học 2015 - 2016, VnDoc xin giới thiệu bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 11 năm 2015 - 2016. Hi vọng thông qua bài thi này các bạn sẽ làm quen với dạng đề cũng như dạng câu hỏi và nâng cao kỹ năng giải toán. Chúc các bạn thi tốt!

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời:
Các cặp giá trị bằng nhau là: 
(1) = .........; (2) = ..........; (3) = ..........; (4) = .........; (5) = .........; (6) = ........; (7) = ........; (8) = .........; (10) = .........; (19) = ............
Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 2.1:
Cho  khi đó B bằng:
Câu 2.2:
Tập nghiệm của phương trình (x + 14)- (x + 12)= 1352 là:
Câu 2.3:
Tập nghiệm của phương trình: (x - 1)+ (x + 3)= 32 là:
Câu 2.4:
Diện tích lớn nhất của hình thoi có cạnh dài 4cm là:
Câu 2.5:
Một hình thang cân có hai đường chéo vuông góc, một đường chép bằng 10cm. Diện tích hình thang đó bằng:
Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 3.1:
Tam giác ABC đều có diện tích SΔABC = 121√3cm2.
Vậy độ dài cạnh tam giác là: .............. cm.
Câu 3.2:
Cho x và y thỏa mãn 2x+ 12y- 8x - 12y + 11 = 0
Vậy xy = ..............
Câu 3.3:
Số giá trị x thỏa mãn (x+ 2013)(x+ 2014) = 0 là: ................
Câu 3.4:
Giá trị của a để (27x+ a) chia hết cho (3x + 2) là: a = ..............
Câu 3.5:
Cho tam giác ABC đều có đường cao 3√3cm. Vậy chu vi tam giác là: ............cm.
Câu 3.6:
Cho ΔABC có trung tuyến AM. Kẻ đường cao BE của ΔABM. Biết độ dài BE = 7cm, độ dài AM = 13cm.
Vậy SΔABC = ..................cm2.
Câu 3.7:
Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB = 19,5cm, AH = 18cm; CH/BH = 5,76.
Độ dài AC = ........... cm.
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, lấy một chữ số sau dấu ","
Câu 3.8:
Tập hợp các giá trị n thỏa mãn  đạt giá trị nguyên là: {..............}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 3.9:
Cho hai số x, y thỏa mãn y - x = 4 và 4x - 3y = 7. Vậy tích x.y = .................
Câu 3.10:
Hình chữ nhật ABCD có số đo chiều dài AB gấp 4,5 lần chiều rộng AD. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD là 38,5cm. Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD là ............. cm2.
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, lấy ba chữ số sau dấu ","
Bắt đầu ngay
16 2.032