Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 02701. Thời gian: 60 phút. Đã có 3.898 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng Violympic lớp 1 vòng 6 có đáp án

Bắt đầu từ năm học 2015-2016, Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh đã được mở rộng cho cả khối học sinh lớp 1. Mời các em tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử sức với vòng thi thứ 6 của cuộc thi này nhé! Chúc các em làm bài tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ
Question 1:
Subtract:
Question 2:
Subtract:
Question 3:
Subtract:
Question 4:
Subtract:
Question 5:
Calculate:
Question 6:
Subtract:
Question 7:
Subtract:
Question 8:
Subtract:
Question 9:
Fill in the blank with the suitable number: 5 - ........... = 4
Question 10:
Fill in the blank with the suitable number: 6 - .......... = 3
Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Answer:
(1) = ..........; (2) = ..........; (3) = ..........; (4) = ............; (5) = ..........; (8) = .............; (9) = ...........; (10) = ...........; (13) = ............; (16) = ...........
Nhập số thự tự của các ô vào chỗ trống cho thích hợp.
Exam number 3:
Fill in the blankk with the suitable sign (>, <, =)
Question 1:
Compare: 5 - 3 + 2 .............. 6 - 2 + 1
Question 2:
Compare: 1 + 5 - 2 ........... 2 + 3 - 1
Question 3:
Compare: 3 + 2 + 1 ........... 2 + 4 - 1
Fill in the blank with the suitable number
Question 4:
Add:
Question 5:
Add:
Question 6:
Add:
Question 7:
Add:
Question 8:
Add:
Question 9:
Add:
Question 10:
Add:
Bắt đầu ngay
16 3.898