Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

Mã số: 04392. Đã có 2.662 bạn thử.

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua internet lớp 2

Nhằm giúp các em học sinh lớp 2 rèn luyện và thử sức với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng VnDoc xin chia sẻ bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1 năm 2015 - 2016. Hi vọng bài test sẽ là một tài liệu bổ ích giúp các em làm quen với cuộc thi đồng thời ôn tập, chuẩn bị cho các vòng thi sắp tới.

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 2 các môn

Exam number 1: Sắp xếp
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 1
Answer:
(6) < .... < .... < .... < .... < .... < .... < .....
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần
Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 1
Answer:
(1) = ....; (3) = .....; (4) = .....; (6) = .....; (8) = ....; (9) = ...; (11) = ....; (12) = ....; (16) = ....; (17) = ....
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
Exam number 3: Fill the suitable numbers in the blank to have the right calculations. (Viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô trả lời)
Question 1:
77 + 1... = ...4
Question 2:
...7 + 2... = 94
Question 3:
5... + 20 = ...1
Question 4:
73 + 1... = ...8
Question 5:
5... + 41 = ....4
Question 6:
...2 + 1... = 24
Question 7:
4... + ...7 = 70
Question 8:
1... + ...3 = 43
Question 9:
...1 + 31 = 5...
Question 10:
8... + 11 = ...9
Bắt đầu ngay
30 2.662