Luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: Phần phát âm

Luyện thi đại học môn Tiếng Anh

Mã số: 03952. Đã có 369 bạn thử.

Luyện thi đại học môn Tiếng Anh

Sau đây là đề luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: Phần phát âm dành cho các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức môn học. Chúc các bạn làm đề luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: Phần phát âm đạt kết quả cao!

Choose the words whose pronunciation is different from the others in each of the following questions.
Question 1:
Question 2.
Question 3:
Question 4:
Câu 5:
Câu 6:
Question 7:
Question 8:
Question 9:
Question 10:
Question 11:
Question 12:
Question 13:
Question 14:
Question 15:
Question 16:
Question 17:
Question 18:
Question 19.
Question 20.
Question 21.
Question 22.
Question 23.
Bắt đầu ngay
3 369