Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (Tiết 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án

Mã số: 09300. Đã có 478 bạn thử.

Trắc nghiệm Công dân 10 bài 3

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 3 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Công dân 10, nâng cao kết quả học tập lớp 10 của bản thân.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Tài liệu học tập lớp 10.

Trắc nghiệm Công dân 10 có đáp án tổng hợp các câu hỏi lí thuyết của từng bài học trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo.

1

Sự phát triển trong xã hội được biểu hiện như thế nào?

2

Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất, chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây?

3

Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm nào dưới đây là đúng?

4

Khẳng định giới tự nhiên đã phát triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là phát triển thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

5
Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào dưới đấy?
6
Em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây khi bàn về phát triển?
7

Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển?

Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường là hình thức vận động nào dưới đây?
Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội được gọi là gì?
Khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới vật chất là…?
Xã hội loài người phát triển từ chế độ công xã nguyên thủy đến xã hội chủ nghĩa thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực…?
Giới tự nhiên đã phát triển từ vô cơ đến hữu cơ, từ vật chất chưa có xương sống, đến các loài thực vật, động vật, đến con người thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực:
Những vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là…?
Sự biến đổi thay thế các xã hội trong lịch sử là hình thức vận động nào dưới đây?
Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, vận động là mọi sự…?
Bắt đầu ngay
5 478