Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16

Sự sụp đổ của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Mã số: 11799. Đã có 168 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

1
Tình hình kinh tế xã hội nước ta vào cuối thời Trần như thế nào?
2
Người nông dân dưới thời Trần cuối thế kì XIV, họ phải bán ruộng, bán vợ, con cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp nào?
3
Vào nửa thế kỉ XIV, có bao nhiêu lần vỡ đê, lụt lớn?
4
Dưới thời Trần nửa sau thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp nào?
5
Khi vua ăn chơi sa đọa thì vương hầu, quý tộc có thái độ và hành động như thế nào?
6
Ai là người dâng sớ đòi chém đầu 7 tên nịnh thần?
7
Sau khi Trần Dụ Tông chết, ai là người lên nắm quyền? vào thời gian nào?
8

Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào?

9
Năm 1358, diễn ra cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân? Khởi nghĩa nổ ra ở đâu?
10

Ai là người tụ tập nông dân khởi nghĩa nawm 1379 và tự xưng là Linh Đức Vương ở cùng sông Chu (Thanh Hóa)?

11
Nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân nổi dậy ở Quôc Oai vào năm nào?
12
Khởi nghĩa Ngô Bệ diễn ra trong thời gian nào?
13
Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hóa)
14
Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng Nông Cống (Thanh Hóa)?
15
Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Trần vào nửa sau thế kì XIV đã giành được thắng lợi vẻ vang. Đúng hay sai?
16
Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?
Bắt đầu ngay
1 168