Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Tình hình kinh tế xã hội nước ta vào cuối thời Trần như thế nào?
 • 2
  Người nông dân dưới thời Trần cuối thế kì XIV, họ phải bán ruộng, bán vợ, con cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp nào?
 • 3
  Vào nửa thế kỉ XIV, có bao nhiêu lần vỡ đê, lụt lớn?
 • 4
  Dưới thời Trần nửa sau thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp nào?
 • 5
  Khi vua ăn chơi sa đọa thì vương hầu, quý tộc có thái độ và hành động như thế nào?
 • 6
  Ai là người dâng sớ đòi chém đầu 7 tên nịnh thần?
 • 7
  Sau khi Trần Dụ Tông chết, ai là người lên nắm quyền? vào thời gian nào?
 • 8

  Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào?

 • 9
  Năm 1358, diễn ra cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân? Khởi nghĩa nổ ra ở đâu?
 • 10

  Ai là người tụ tập nông dân khởi nghĩa nawm 1379 và tự xưng là Linh Đức Vương ở cùng sông Chu (Thanh Hóa)?

 • 11
  Nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân nổi dậy ở Quôc Oai vào năm nào?
 • 12
  Khởi nghĩa Ngô Bệ diễn ra trong thời gian nào?
 • 13
  Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hóa)
 • 14
  Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng Nông Cống (Thanh Hóa)?
 • 15
  Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Trần vào nửa sau thế kì XIV đã giành được thắng lợi vẻ vang. Đúng hay sai?
 • 16
  Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm