Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 12

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 12 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Các vua nhà Lý thường về địa phương để làm gì?
 • 2
  Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?
 • 3
  Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?
 • 4
  Vua Lý Thái Tông cho đào kênh Lãm ở Yên Mô-Ninh Bình vào năm nào?
 • 5
  Công trình kiến trúc nổi tiếng dưới thời Lý như Chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn xây dựng ở đâu?
 • 5
  Công trình kiến trúc nổi tiếng dưới thời Lý như Chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn xây dựng ở đâu?
 • 7
  Chùa Một Cột ở Hà Nội được xây dựng trong thời kì nào?
 • 8
  Văn miếu được xây dựng vào năm nào?
 • 9

  Văn miếu được xây dựng dưới triều vua nào?

 • 10
  Dưới thời Lý ở địa phương thành phần nào trở thành địa chủ?
 • 11

  Giai cấp nào, tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?

 • 12
  Nông nô thường làm việc ở đâu?
 • 13
  Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nào? Để thờ ai?
 • 14

  Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại vào năm nào?

 • 15
  Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
 • 16
  Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”
 • 17

  Văn hóa - Nghệ thuật phong phú, độc đáo, sáng tạo và linh hoạt của nhân dân ta bắt đầu hình thành rõ nét vào thời kì nào?

 • 18
  Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm