Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 13

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 13

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 13 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Đời vua cuối cùng của nhà Lý là ai?
 • 2

  Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào thời gian nào?

 • 3
  Trần Cảnh lên ngôi vua lúc bao nhiêu tuổi?
 • 4

  Nhà Trần thay nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

 • 5

  Tại sao lại nói rằng nước Đại Việt dưới thời nhà Trần phát triển hơn dưới thời Lý?

 • 6
  Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
 • 7

  Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai?

 • 8

  Vị vua đầu tiên của nhà Trần là ai?

 • 9
  Bộ luật mới của nhà Trần gọi là gì? Ban hành vào năm nào?
 • 10
  Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?
 • 11
  Những ai được tuyển chọn vào cấm quân?
 • 12
  Quân các lộ ở đồng bằng gọi là gì?
 • 13

  Quân các lộ ở miền núi gọi là gì?

 • 14

  Quân ở làng xã gọi là gì?

 • 15

  Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi và phát triển kinh tế?

 • 16

  Điền trang là gì?

 • 17
  Đê Đỉnh Nhĩ là gì
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm