Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Khu vực mà đế quốc Mông – Nguyên đã đô hộ vào thế kỉ thứ XIII là khu vực nào?
 • 2
  Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã là gì?
 • 3
  Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
 • 4
  Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
 • 5
  Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần thái độ của vua Trần như thế nào?
 • 6
  Vào Đại Việt, quân Mông Cổ bị chặn đánh đầu tiên tại đâu?
 • 7
  Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ là ai?
 • 8
  Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân về vùng nào?
 • 9
  Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?
 • 10
  “Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?
 • 11

  Quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công lớn đánh quân Mông Cổ tại đâu?

 • 12
  Ngày 29.1.1258, ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ tại đâu?
 • 13
  Tại Bình Lệ Quyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định như thế nào?
 • 14

  Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công Đại Việt vào thế kỉ XIII

 • 15

  Năm 1283, hơn 10 vạn quân Nguyên cùng 300 chuếc thuyền do ai chỉ huy xâm lược Cham-pa?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 449
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm