Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Những từ cần biết để hỗ trợ ý kiến

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Những từ cần biết để hỗ trợ ý kiến

Trong bài viết này, VnDoc xin gửi bạn một số mẫu câu giao tiếp cơ bản hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc đưa ra ý kiến, đóng góp, thảo luận trong các cuộc họp, hội thảo, vv. Sau đây mời các bạn cùng VnDoc tìm hiểu 'luôn và ngay' trong bài viết sau nhé!

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Những từ dùng để thảo luận

Những câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng trong cuộc họp

Tiếng Anh giao tiếp: Lack of understanding and asking for clarification

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Asking for support or details (Yêu cầu thêm thông tin)

Why do you think that? Tại sao bạn lại nghĩ vậy?
Could you elaborate? Bạn có thể nói kĩ hơn được không?
Could you give (me) an example? Bạn có thể cho tôi 1 ví dụ được không?
Can you illustrate that? Bạn có thể làm rõ không?
What evidence do you have? Bạn có chứng cứ nào không?
Could you explain it in more detail? Bạn có thể giải thích rõ hơn không?
Could you provide some details? Bạn có thể cho tôi vài thông tin đươc không?

Supporting your opinions – Hỗ trợ ý kiến

Let me illustrate, Để tối nói rõ
For example / For instance, Ví dụ là
To give you an example/ Let me give you an example, Để tôi cho bạn 1 ví dụ
To elaborate, Để nói rõ hơn
First, (second), etc. Đầu tiên, (thứ 2), vân vân.

Exploring Options (Tìm hiểu thêm về vấn đề)

Let's look at Option 1. Hãy xem lựa chọn 1.
What (do you think) about Plan B? Bạn nghĩ sao về kế hoạch B?
How about the third alternative? Vậy còn lựa chọn 3 thì sao?
Let's consider Bob's proposal. Hãy cân nhắc lời đề nghị của Bob.

Moving on (Chuyển sang vấn đề tiếp theo)

Let's move on to Option 2 / Let's look at the second choice. Hãy chuyển sang/ xem lựa chọn 2
What about Plan C? Vậy còn kế hoạch C?
How about Mary's idea? Ý kiến của Mary thì như thế nào?
Should we move on to the next point? Chúng đã chuyển sang vấn đề tiếp theo nhé!
Before we move on, we need to consider . . . Trước khi chuyển sang vấn đề tiếp theo, chúng ta nên cân nhắc...

Trên đây là một số mẫu câu giúp bạn có một cuộc họp, thảo luận hiệu quả và thành công. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại những kiến thức hay giúp bạn dần cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Đánh giá bài viết
7 804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm