Quy tắc phát âm ED, S, ES: Hướng dẫn toàn diện 2022

Một phần quan trọng của việc học tiếng Anh giao tiếp cũng như ngữ pháp tiếng Anh cơ bản chính là học phát âm tiếng Anh đuôi ed, s và es. Bạn bối rối khi gặp những từ có tận cùng là "ed", "s", "es" nhưng không biết quy tắc phát âm ED S ES như thế nào? Trong bài viết này, VnDoc.com sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách phiên âm của những âm đuôi này một cách chi tiết và dễ nhớ nhất.

- Quy tắc phát âm ed trong tiếng Anh áp dụng với những động từ tiếng Anh được chia ở thì Quá khứ hay trong thể bị động hay nói cách khác những từ tiếng Anh có tận cùng là đuôi ED.

- Quy tắc phát âm s es trong tiếng Anh áp dụng với những động tiếng Anh được chia ở thì Hiện tại và những danh từ ở dạng số nhiều hay nói đơn giản là tất cả những từ vựng tiếng Anh có tận là đuôi S/ ES.

Xem thêm: Hướng dẫn cách phiên âm tiếng Anh

Trước khi học quy tắc phát âm ed es thì bạn cần phải biết thế nào là âm hữu thanhâm vô thanh.

Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn thấy chữ cái hoặc ký hiệu giữa hai dấu gạch chéo (/ /), nghĩa là nó đề cập đến cách phát âm hoặc âm điệu của chữ cái đó.

Âm hữu thanh: Nghĩa là những âm mà trong khi nói, chúng ta sẽ sử dụng dây thanh quản và chúng sẽ tạo ra âm trong cổ. Bạn có thể đặt tay lên cổ họng và phát âm chữ L. Bạn sẽ nhận thấy cổ hơi rung rung. Đó chính là âm hữu thanh.

Âm vô thanh: Nghĩa là những âm mà cổ họng bạn không rung khi bạn nói. Bạn đặt tay lên cổ họng và phát âm chữ P. Bạn sẽ nhận thấy âm này bật ra bằng hơi từ miệng mà không phải từ cổ họng.

I. Quy tắc phát âm ED trong tiếng Anh dễ nhớ

Có 3 cách phát âm ed chính

1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

E.g:

- Hoped /hoʊpt/: Hy vọng

- Coughed /kɔːft/: Ho

- Fixed /fɪkst/: Sửa chữa

- Washed /wɔːʃt/: Giặt

- Catched /kætʃt/: Bắt, nắm bắt

- Asked /æskt/: Hỏi

2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

E.g:

- Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốn

- Added /æd/: thêm vào

3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

E.g:

- Cried /kraɪd/: Khóc

- Smiled /smaɪld/: Cười

- Played /pleɪd/: Chơi

Chú ý: Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/ bất luận “ed” sau âm gì:

- Aged

- Blessed

- Crooked

- Dogged

- Learned

- Naked

- Ragged

- Wicked

- Wretched

E.g:

- An aged man /ɪd/

- A blessed nuisance /ɪd/

- A dogged persistence /ɪd/

- A learned professor – the professor, who was truly learned /ɪd/

- A wretched beggar – the beggar was wretched /ɪd/

Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường:

- He aged quickly /d/

- He blessed me /t/

- They dogged him /d/

- He has learned well /d/

II. Quy tắc phát âm S và ES trong tiếng Anh

1. Âm s và es được phát âm là /ɪz/ (hoặc âm /əz/)

Ví dụ cụ thể với những trường hợp được phát âm là /ɪz/:

- C: races (sounds like “race-iz”)

- S: pauses, nurses, buses, rises

- X: fixes, boxes, hoaxes

- Z: amazes, freezes, prizes, quizzes

- SS: kisses, misses, passes, bosses

- CH: churches, sandwiches, witches, teaches

- SH: dishes, wishes, pushes, crashes

- GE: garages, changes, ages, judges

2. Phát âm là /s/

Nếu các phụ âm cuối cùng là các phụ âm vô thanh, thì “s” sẽ được phát âm là /s/. Hãy cẩn thận đừng để tạo ra thêm âm phụ nào.

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /s/:

- P: cups, stops, sleeps

- T: hats, students, hits, writes

- K: cooks, books, drinks, walks

- F: cliffs, sniffs, beliefs, laughs, graphs, apostrophes (phụ âm “-gh” và “-ph” ở đây được phát âm như F)

- TH: myths, tablecloths, months (âm vô thanh “th”)

3. Phát âm là âm /z/

Nếu chữ cái cuối cùng của từ kết thúc bằng một phụ âm (hoặc âm hữu thanh), thì chữ S được phát âm giống như chữ Z, là /z/ (mà không tạo ra âm nào khác).

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /z/:

- B: crabs, rubs

- D: cards, words, rides, ends

- G: rugs, bags, begs

- L: deals calls, falls, hills

- M: plums, dreams

- N: fans, drains, runs, pens

- NG: kings, belongs, sings

- R: wears, cures

- V: gloves, wives, shelves, drives

- Y: plays, boys, says

- THE: clothes, bathes, breathes

- Nguyên âm: sees, fleas

III. Bài tập phát âm đuôi s/ es/ ed có đáp án

1. A. worked B. stopped C. forced D. wanted

2. A. kissed B. helped C. forced D. raised

3. A. confused B. faced C. cried D. defined

4. A. devoted B. suggested C. provided D. wished

5. A. catched B. crashed C. occupied D. coughed

6. A. agreed B. missed C. liked D. watched

7. A. measured B. pleased C. missed D. managed

8. A. wounded B. routed C. wasted D. risked

9. A. imprisoned B. pointed C. shouted D. surrounded

10. A. failed B. reached C. absored D. solved

11. A. beds B. doors C. plays D. students

12. A. arms B. suits C. chairs D. boards

13. A. boxes B. classes C. potatoes D. finishes

14. A. relieves B. invents C. buys D. deals

15. A. dreams B. heals C. kills D. tasks

16. A. resources B. stages C. preserves D. focuses

17. A. carriages B. whistles C. assures D. costumes

18. A. offers B. mounts C. pollens D. swords

19. A. miles B. words C. accidents D. names

20. A. sports B. households C. minds D. Plays

ĐÁP ÁN

1 - D; 2 - D; 3 - D; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - A; 8 - D; 9 - A; 10 - B;

11 - D; 12 - B; 13 - C; 14 - B; 15 - D;

16 - C; 17 - A; 18 - B; 19 - C; 20 - A;

Hy vọng bài viết trên đây giúp bạn đọc nắm chắc Quy tắc phát âm đuôi s, es và ed trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 12.036
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm