What do you do?

Nối tiếp Chủ đề Những câu hỏi giao tiếp tiếng Anh cơ bản, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu tiếng Anh về Cách hỏi và trả lời về công việc trong tiếng Anh với What do you do dưới đây. Tài liệu luyện nói tiếng Anh về nghề nghiệp bao gồm cấu trúc câu hỏi & trả lời về What do you do? và những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp khác giúp bạn đọc luyện tập hiệu quả.

I. What do you do là gì?

Trong tiếng Anh, "What do you do" có nghĩa là gì? - Đây là 1 dạng câu hỏi nghề nghiệp chung trong tiếng Anh.

What do you do?

Phiên âm : wɔt du ju du:?

Dịch nghĩa: Bạn làm nghề gì vậy?

II. Hỏi và đáp án về nghề nghiệp, công việc trong tiếng Anh

Cấu trúc câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp bằng tiếng Anh

1. Câu hỏi nghề nghiệp

What + do/ does + S + do?

Trong đó:

Do + S dạng số nhiều như you/ We/ They/ Danh từ số nhiều

Does + S dạng số ít như He/ She/ It/ Danh từ số ít

2. Cách trả lời câu hỏi nghề nghiệp

S+ am/ is/ are + Danh từ chỉ nghề nghiệp

Trong đó:

Am + S chỉ tôi (I)

Is + S dạng số ít như He/ She/ It/ Danh từ số ít

Are + S dạng số nhiều như you/ We/ They/ Danh từ số nhiều

Ví dụ:

What do you do? - I am a pupil. Bạn làm nghề gì vậy? - Tôi là học sinh.

What does Lan do? - She is a teacher. Lan làm nghề gì vậy? - Lan là một giáo viên

What do your parents do? - They are doctors. Bố mẹ bạn làm nghề gì thế? - Họ là bác sĩ.

3. Một số câu hỏi khác có nghĩa tương đương với What do you do?

Bên cạnh đó còn 1 số cấu trúc hỏi khác có nghĩa giống với What do you do như:

 • What is your job? Nghề nghiệp của bạn là gì thế?
 • What do you do for a living? Bạn kiếm sống bằng nghề gì vậy?
 • What is your occupation? Nghề nghiệp của bạn là gì thế?
 • What is your career? Công việc của bạn là làm gì?
 • What is your profession? Nghề chính của bạn là gì?
 • If you don’t mind can I ask about your occupation? Nếu bạn không phiền tôi có thể hỏi về nghề nghiệp của bạn được không?
 • Would you mind if I ask what do you do for a living? Bạn có phiền nếu tôi hỏi bạn làm nghề gì?
 • If you don't mind please let me know about your job? Nếu bạn không ngại thì cho tôi xin phép được biết nghề nghiệp của bạn?

Và 1 số cách trả lời khác bằng tiếng Anh như:

I work as a/an + job Tôi làm việc như một + nghề nghiệp

Ví dụ: Nam works as a doctor. Nam làm việc như một bác sĩ.

III. Những câu hỏi về nghề nghiệp bằng tiếng Anh khác

Dưới đây là một số câu hỏi khác liên quan đến Nghề nghiệp trong tiếng Anh như:

 • Where do you work? Bạn làm việc ở đâu thế?
 • Which company are you working for? Bạn đang làm việc cho công ty nào thế?
 • What sort of work do you do? Bạn làm loại công việc gì thế?
 • What type of work do you do? Bạn làm loại công việc gì vậy?
 • What kind of job are you doing? Bạn đang làm loại công việc nào vậy?
 • What kind of work do you do? Bạn đang làm loại công việc nào vậy?
 • What line of work are you in? Bạn đang làm công việc thuộc lĩnh vực gì?
 • How long have you been doing that? Bạn đã làm công việc này bao lâu rồi?

Trên đây là Hỏi đáp về nghề nghiệp trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu tiếng Anh giao tiếp khác nhau như:

- Cách trả lời Where are you from?

- How are you là gì? Cách trả lời How are you

- 65 Cách nói cảm ơn trong Tiếng Anh hay nhất

- Chờ điện thoại trong giao tiếp tiếng Anh

- Những câu nói Tiếng Anh thông dụng hằng ngày

Đánh giá bài viết
15 22.249
Sắp xếp theo

Tiếng Anh giao tiếp

Xem thêm