Where are you from? cách hỏi & trả lời

Nối tiếp bộ tài liệu Luyện nói tiếng Anh cơ bản, Cách hỏi và đáp Bạn đến từ đâu bằng tiếng Anh gồm lý thuyết cấu trúc câu Where are you from? và cách trả lời giúp bạn đọc nắm được cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Where are you from nghĩa là gì?

"Where are you from? là Bạn đến từ đâu.

Cấu trúc hỏi chung

Where + be+ S + from?

Be - Is nếu S là he/ she/ it/ danh từ số ít

Be - Are nếu S là you/ we/ they/ danh từ số nhiều

* Một vài cách hỏi khác tương tự như câu Where are you from?

  • Where do you come from? Bạn đến từ nước nào?
  • What country are you from? Bạn đến từ đất nước nào?
  • What city are you from? Bạn đến từ thành phố nào?
  • What state are you from? Bạn đến từ bang nào?
  • In which country or region were you born or raised? Bạn sinh ra hoặc lớn lên tại đất nước hay vùng lãnh thổ nào?

Mời bạn đọc tham khảo chuyên mục: Giao tiếp tiếng Anh trên VnDoc.com để cùng tham khảo Tổng hợp bộ tài liệu Giáo tiếp tiếng Anh từ cơ bản đến thành thạo hay nhất.

II. Where are you from trả lời sao?

Cấu trúc trả lời câu Where are you from:

Subject + be + from + country (tên nước)

Be chia tương tư như trên câu hỏi

Ví dụ:

Where are you from? (Bạn từ đâu đến?)

I’m from Canada. (Tôi đến từ Canada)

Where is he from? (Anh ấy từ đâu đến?)

He’s from England. (Anh ấy đến từ nước Anh.)

III. Câu hỏi liên quan đến Where are you from?

1. Hỏi về quốc tịch

Muốn hỏi quốc tịch (nationality) của người nào đó, ta dùng:

What + is + your/his/her/… + nationality?

+ Để trả lời, ta dùng mẫu câu:

[Subject + be + quốc tịch]

ex:

What’s your nationality? (Bạn quốc tịch gì?)

I’m Japanese. (Tôi quốc tịch Nhật Bản.)

What’s her nationality? (Cô ấy quốc tịch gì?)

She’s French. (Cô ấy quốc tịch Pháp.)

2. Hỏi về ngôn ngữ

Muốn hỏi người nào đó dùng ngôn ngữ nào, ta dùng:

Which language + do/does + subject + speak?

+ Để trả lời, ta dùng mẫu câu:

Subject + speak(s) + language (ngôn ngữ)

ex:

Which language do you speak? (Bạn nói ngôn ngữ gì?)

I speak Vietnamese. (Tôi nói tiếng Việt Narn.)

Which language does Yoko speak? (Yoko nói tiếng gì?)

She speaks Japanese. (Cô ấy nói tiếng Nhật.)

Trên đây Những cách trả lời Where are you from?. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu tiếng Anh giao tiếp khác nhau như:

How are you là gì? Cách trả lời How are you

Một số câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch

Nhận lời mời và Từ chối lời mời trong tiếng Anh giao tiếp

Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Chào tạm biệt bằng tiếng Anh

Đánh giá bài viết
8 30.444
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm