Cách chia động từ đầu câu

Động từ đứng ở đầu câu sẽ có nhiều cách chia, tùy thuộc vào câu văn. Nếu nắm được quy tắc này, các bạn sẽ làm bài và sử dụng Tiếng Anh hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo tài liệu "Cách chia động từ đầu câu" được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Trong Ngữ pháp tiếng Anh, động từ chỉ chia thì khi nó có chủ từ. Nếu không có chủ từ thì ta không thể chia thì mà chỉ có thể nằm một trong các hình thức sau: to-inf (Động từ nguyên mẫu có to), Ving, p.p (Quá khứ phân từ), bare-inf. (Động từ nguyên mẫu không to)

1. Ving đứng đầu câu

a) Cụm hiện tại phân từ:

Seeing the dog, I ran away. (Thấy con chó, tôi bỏ chạy)

Rút gọn từ: When I saw the dog, I ran away.

- Cách nhận dạng:

Chỉ là một cụm động từ mang nghĩa chủ động, chủ từ hiểu ngầm của nó cũng chính là chủ từ của mệnh đề đi sau - Cuối cụm luôn có dấu phẩy.

b) Ving làm chủ từ:

Studying English is difficult (Việc học tiếng Anh thì khó)

Cụm này có chức năng làm chủ từ cho động từ phía sau.

Studying English là chủ từ của is

- Cách nhận dạng:

Sau cụm từ luôn có động từ chia thì.

2. To-inf đứng đầu câu

a) to-inf làm chủ từ:

Tương tự như Ving làm chủ từ.

Ví dụ: To study English is difficult.

- Cách nhận dạng:

Giống như cụm Ving làm chủ từ (Hai cấu trúc này có thể thay thế nhau.)

b) Mang nghĩa"để" = in order to/ so as to.

Ví dụ: To pass the exam, he worked very hard.

Rút gọn từ: He worked very hard so that/ in order that he could pass the exam.

3. P.P/ V3 đứng đầu câu

Mang nghĩa bị động.

Ví dụ: Built in 1900, the house is now still in good condition.

(Được xây vào năm 1900, căn nhà giờ đây vẫn còn tốt)

Rút gọn từ: Although the house was built 1900, it is now still in good condition.

- Cách nhận dạng:

Chỉ là một cụm động từ mang nghĩa bị động, chủ từ hiểu ngầm của nó cũng chính là chủ từ của mệnh đề đi sau - Cuối cụm luôn có dấu phẩy.

4. Bare-inf đứng đầu câu

Duy nhất một trường hợp là câu mệnh lệnh.

Raise your hands! (Giơ tay lên!)

- Cách nhận dạng:

Phía sau toàn bộ câu không có động từ chia thì, thường có dấu chấm cảm ở cuối.

5. Bài tập về Chia động từ tiếng Anh có đáp án

Exercise 1. Chia các động từ trong ngặc dưới đây thành dạng đúng. Sau đó viết lại câu đầy đủ trước khi rút gọn (nếu được).

Ví vụ: (See) ................. the dog, I ran away.

Seeing the dog, I ran away.

Rút gọn từ: When I saw the dog, I ran away.

1. (Arrive) ................. home, Mary opened the door.

2. (Go) ................. there and you will see me.

3. (Be) ................. a child, he doesn't know how to adapt to his new life.

4. (Build) ................. in 1900, the house still looks new.

5. (Have) ................. dinner with his friend before, he didn't want to eat anymore.

6. (Do) ................. that right away!

7. (See) ................. no one, the thief entered the house.

8. (Give) ................. a doll on her birthday, she felt very happy.

ĐÁP ÁN

Exercise 1. Chia các động từ trong ngặc dưới đây thành dạng đúng. Sau đó viết lại câu đầy đủ trước khi rút gọn (nếu được).

1. Arriving

When Mary arrived home, she opened the door.

2. Go

When you go there, you will see me.

3. Being

When he is a child, he doesn't know how to adapt to his new life.

4. Built

Although the house was built in 1900, it still looks new.

5. Having

After he had dinner with with his friends, he didn't want to eat anymore.

6. Do

7. Seeing

When the thief saw no one in the house, he entered it.

8. Given

After she had given a doll on her birthday, she felt very happy.

Trên đây là Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh về cách chia động từ đứng đầu câu có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản khác như:

Bài tập về cụm động từ trong Tiếng Anh

Bài tập tổng hợp về chia động từ

Bảng động từ bất quy tắc Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
2 14.722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm