Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Tìm hai số có tổng bằng 4 và hiệu cũng bằng 4

Tìm hai số có tổng bằng 4 và hiệu cũng bằng 4

4
4 Câu trả lời
 • Mỡ
  Mỡ

  4 = 4 + 0 , 4 – 0 = 4

  4 = 3 + 1 , 3 – 1 = 2

  4 = 2 + 2 , 2 – 2 = 0

  Trường hợp thứ nhất thỏa yêu cầu của đề toán.

  Vậy hai số cần tìm là 4 và 0

  0 Trả lời 08:27 25/09
  • Bi
   Bi

   0 + 4 = 4

   4 - 0 = 4

   Vậy hai số cần tìm là 4 và 0

   0 Trả lời 08:28 25/09
   • Thiên Bình
    Thiên Bình

    Tìm hai số có tổng bằng 4 và hiệu bằng 4:

    Gọi số lớn a

    số bé là b

    Theo bài ra ta có:

    a - b = 4

    a + b = 4

    Số lớn là:

    (4 + 4) : 2 = 4

    Số bé là:

    (4 - 4) : 2 = 0

    Vậy 2 số cần tìm là 4 và 0

    0 Trả lời 08:29 25/09
    • Cự Giải
     Cự Giải

     2 số cần tìm là 4 và 0

     Vì:

     0 + 4 = 4

     4 - 0 = 4

     0 Trả lời 08:30 25/09
     Toán học Xem thêm