Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn nội dung giảm tải chương trình học môn Sinh học lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung tinh giản theo nội dung của sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giảm tải chương trình học môn Sinh học lớp 12

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa

Mục I. Bằng chứng giải phẫu so sánh

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Mục II. Khái niệm chọn lọc nhân tạo

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

Bài 28. Loài

Mục II - Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Cả bài

Chỉ dạy phần dẫn (7 dòng trên mục I) và phần ghi nhớ cuối bài, không dạy các phần còn lại

5

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Mục I - Hóa thạch và vai trò của các hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II - 1. Hiện tượng trôi dạt lục địa

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II - 2. Sinh vật trong các đại địa chất

Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các đại địa chất và sinh vật điển hình trong các đại

6

Phần VII. Sinh thái học

Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Mục I - Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Khuyến khích học sinh tự đọc

7

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Mục I. Quá trình hình thành quần thể sinh vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II - Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Khuyến khích học sinh tự đọc

8

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Cả bài

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các đặc trưng cơ bản của quần thể

Bảng 37.1; 37.2; 37.3

Khuyến khích học sinh tự đọc

9

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Mục VI. Tăng trưởng của quần thể sinh vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục VII. Tăng trưởng của quần thể người

10

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Chương II. Quần xã sinh vật

Bài 41. Diễn thế sinh thái

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

12

Chương III. Hệ sinh thái, Sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42. Hệ sinh thái

Mục III - Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất

Khuyến khích học sinh tự đọc

13

Bài 43. Trao đổi chất trong hệ sinh thái

Mục II - Tháp sinh thái

Khuyến khích học sinh tự đọc

14

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Mục I. Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục III - Sinh quyển

15

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

Giảm tải chương trình học lớp 12 môn Sinh học bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 Sinh học 12 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.022
Sắp xếp theo

Sinh học lớp 12

Xem thêm