Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2019 - 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2019 - 2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về nội dung giảm tải chương trình học môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2019 - 2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung tinh giản theo nội dung của sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giảm tải chương trình học môn Lịch sử lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Mục II.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo

quan hệ sản xuất (1954-1960)

Tự học có hướng dẫn

Mục III.1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ -

Diệm giữa gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 -1959)

Tự học có hướng dẫn

Mục IV.2. Miền Bắc thực hiện kế

hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

Khuyến khích học sinh tự học

Mục V.2. Miền Nam chiến đấu chống

chiến lược ‘‘Chiến tranh đặc biệt’’ của Mĩ

Chỉ tập trung vào chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) 1963 và phong trào phá ‘‘ấp chiến lược’’.

2

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Mục I.2. Chiến đấu chống chiến lược

‘‘Chiến tranh cục bộ’’ của Mĩ

Chỉ tập trung vào chiến thắng Vạn Tường

(Quảng Ngãi) năm 1965

Mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu

phương (1965-1968)

Không dạy

Mục III.1. Chiến lược VN hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ

Không dạy “Đông Dương hóa chiến tranh”

Mục III.2. Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ

Chỉ tập trung vào thắng lợi về chính trị và ngoại giao

Mục IV.2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

Chỉ nêu sự kiện Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại lần thứ hai và tập trung nội dung trận Điện Biên Phủ trên không.

3

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Mục III.2.a. Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 – 3 đến ngày 24 – 3)

Chỉ tập trung vào những sự kiện chính, không chi tiết diễn biến

Mục III.2.b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21-3 đến ngày 29-3)

Không dạy

Mục III.2.c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26 – 4 đến ngày 30 – 4)

Chỉ tập trung vào những sự kiện chính, không chi tiết diễn biến

4

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Mục I. Tình hình hai miền Bắc -Nam sau năm 1975

Không dạy

5

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Mục II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Khuyến khích học sinh tự học

6

Bài 27. Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Giảm tải chương trình học lớp 12 môn Lịch sử bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 Lịch sử 12 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2019 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 2.647
Sắp xếp theo

Lịch sử 12

Xem thêm