リー・ブルートツ [ Nhi ] Toán học Lớp 4

1 thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240m

1 thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240m. Biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của thửa ruộng đó.

Toán học Xem thêm