TOEIC Practice - Part 5: Incomplete Sentences

TOEIC Practice - Part 5: Incomplete Sentences

Trong phần đọc của thi toeic, bạn sẽ có 75 phút để trả lời cho 100 câu hỏi. Để làm tốt phần này bạn cần nắm vững các kiến thức ngữ pháp căn bản cũng như rèn luyện kỹ năng đọc hiểu. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn bài mẫu, câu trả lời và kỹ năng làm phần 5 (part đầu tiên trong bài đọc Toeic).

TOEIC Practice - Part 3: Short Conversations

Bí quyết chinh phục bài nghe TOEIC Part 3

TOEIC Practice - Part 4: Short Talks

Bí quyết làm bài thi Toeic Part 5 Incomplete Sentence

Part 5 marks the beginning of the reading skills section. In this section you will read a sentence that has one blank spot. There will be four choices of words or phrases to choose from. You will have to choose the one that you think completes the sentence. When the sentence is complete it must be grammatically correct.

Example 1:

First you will read a sentence with a blank.

Despite having four years of experience in software programming, Mr. Jones hadn't used a word processing program __________.

Next you will read four choices. Choose the word or phrase that best fits into the blank.

A) prior

B) advanced

C) previous

D) before

Explanation 1:

 • Choices A is an adjective.(I have a prior engagement.)
 • Choice B is a verb.(I advanced the money to her.)
 • Choice C is an adjective.(That was my previous job.)

The correct answer is D. The sentence requires an adverb.

Example 2:

The person who is taking the minutes will be seated __________ the chairman.

A) from

B) to

C) next

D) by

Explanation 2:

 • Choice A indicates a source.(Water comes from the tap.)
 • Choice B indicates destination.(I'm going to Hawaii.)
 • Choice C requires an additional "to". (I am seated next to her).

The correct answer is D."By" means the same as "near" or "beside".

Example 3:

The employees __________ about the closure before the announcement was made public.

A) know

C) knew

D) have known

Explanation 3:

 • Choice A is the present tense form of the verb used for "now" or "everyday". (I know your name.)
 • Choice B is the passive form of the verb. (He was known by the police.=The police knew him.)
 • Choice D is the present perfect plural tense used for something in the past that continues in the present. (They have known her for years.=They still know her now.)

The correct answer is C.The simple past tense is needed.

Example 4:

__________ it was a holiday, the doctor performed the emergency surgery on the heart patient.

A) During

B) Even

C) Although

D) So

Explanation 4:

 • Choice A must be followed by a noun or noun clause. (During the holiday...)
 • Choice B requires "though" to complete the phrase. (Even though it was a holiday...)
 • Choice D is a coordinate conjunction. (I was hungry so I had a sandwich.)

The correct answer is C.

Bí quyết làm bài thi Toeic Part 5 Incomplete Sentence

Phần hoàn thành câu có những đặc điểm gì, khác với các phần trước như thế nào và bí quyện làm bài thi Toeic Part 5 hiệu quả ra sao thì bây giờVnDoc.com sẽ chia sẻ cho các bạn nhé.

Phần 5 này là dạng bài tập điền vào chỗ trống thường gặp trong các kì kiểm tra tiếng Anh gồm có 40 câu, là phần có thể nói là tương đối dễ ăn điểm chính vì thế các bạn cần phải tận dụng để kiếm điểm ở phần này để gỡ điểm cho những phần khác khó hơn. Nhưng nếu không có những bí quyết luyện thi Toeic một cách hiệu quả, hay nếu không nắm vững kiến thức ngữ pháp thì các bạn không thể lựa chọn đáp án đúng cho những vị trí còn thiếu. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn ở đây là xác định từ còn thiếu, sau đó sử dụng những kiến thức của mình để có thể chọn được những phương án đúng nhất. Nhưng làm thế nào để chọn được phương án đúng nhất trong các đáp án còn lại.

1. Phân tích câu đoán từ cần điền

Khi chúng ta làm bài tập điền từ vào chỗ trống thì việc quan trọng là chúng ta phải phân tích được câu xem từ cần điền thuộc từ loại gì? Đó là tính từ, động từ, trạng từ, tính từ, danh từ, hay giới từ,...Sau khi đã phân biệt được từ loại cần điền thì chúng ta lại cần phải nhớ đến dạng của mỗi từ loại: Nếu là danh từ thì chúng ta cần nhớ đặc điểm thường kết thúc bằng các hậu tố: ation, ment, tion, ness, ism,ance, ence,...Nếu là trạng từ thường kết thúc bằng đuôi ly, ngoài ra còn kết thúc bằng hậu tố ward, wise. Nếu là động từ thì kết thúc bằng ize, in, ify. Và tính từ ta thường gặp những từ với hậu tố: ive, able, ful, al, ish,...

2. Xem đáp án cho sẵn và lựa chọn phương án gần với phán đoán nhất

Sau khi đã phân tích câu, xác định từ cần điền là từ loại nào rồi thì các bạn cần vận dụng những kiến thức có sẵn của mình để tư duy và phán đoán một phương án gần nhất với sự phán đoán của mình.

Nếu chưa chắc chắn nhiều với câu trả lời của mình, thì các bạn chuyển sang phương án loại trừ đáp án sai. Sau khi xác định từ cần điền vào chỗ trống là một danh từ thì chúng ta sẽ loại bỏ những đáp án mà từ đó là tính từ, động từ, hay giới từ,..

3. Vận dụng những kiến thức vốn có

Bài thi ở phần 5 này yêu cầu các bạn cần có vốn ngữ pháp và từ vựng sâu rộng. Sau khi đã xác định được đúng từ loại cần điền, chẳng hạn đó là tính từ, mà trong câu trả lời 4 phương án đều là tính từ thì lúc này cần phải vận dụng đến vốn từ vựng của các bạn để chọn từ nào mà các bạn nghe được khi ghép vào câu có nghĩa nhất.

Vậy các bạn hãy trau dồi vốn từ vựng cho mình ngay từ bây giờ để làm tốt bài thi Part 5 nhé.

4. Điền đáp án đúng xong thì phải đọc lại

Sau khi phân tích câu, điền được từ gần với phán đoán đúng nhất của mình rồi thì các bạn đọc lại câu mình vừa làm. Vì rất có thể các bạn sẽ nhớ lại những gì bạn đã được học.Đôi lúc đọc lại câu nhiều lần bạn sẽ nhớ lại đã từng gặp dạng câu này ở đâu đó, bạn cũng có thể quen thuộc với cấu trúc câu, ý nghĩa cũng như từ vựng và bạn có thể sử dụng từ đó cho dù nó xuất hiện ở câu hỏi khác hoặc bạn có thể tái tạo chúng chính xác khi nói hoặc viết.

Đánh giá bài viết
2 2.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi TOEIC Xem thêm