TOEIC Practice - Part 2: Question - Response

TOEIC Practice - Part 2: Question-Response

TOEIC Part 2 yêu cầu thí sinh chọn câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi vừa được nghe. Dù bạn nghe được hết cả 3 lựa chọn, nhưng không nghe được câu hỏi thì cũng vô ích. Việc nghe nhiều câu hỏi gần giống nhau có thể làm bạn nhầm lẫn. Dưới đây là bài luyện tập kèm theo đáp án giúp bạn củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài.

TOEIC Practice - Part 1: Photographs

Từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC

Từ vựng miêu tả vật hay xuất hiện trong Part 1 TOEIC

In Part 2 of the TOEIC you will be tested on your ability to respond to a question. It is very important that you can understand and identify wh-questions. You will listen to three possible responses. Only one of the responses is correct.

Example 1:

First you will hear a question. Then you will hear three answer choices.

Explanation 1:

 • Choice A has a distractor called a related word. When you hear the words, "how many" your brain automatically looks for a response with a number in it. This is an error that the test maker expects you to make. Also, the response is in the past tense, but the question asks about the future.
 • Choice B is a distractor called a repeated word. The word "coming" is in the question but the answer B does not make sense.This is another common error that the test maker expects you to make.

The correct answer choice is C.

Transcript:

How many people are coming to the conference?

A) There were 70 people there.

B) I don't think she is coming.

C) At least 150 people.

Example 2:

Explanation 2:

 • Choice A contains related words. The test taker wants you to associate "lunch" with "hamburger and fries". Try not to get tricked this way!
 • Choice C is a distractor called similar sounds. The word "boss" sounds similar to the word "bus". This is another common error that you need to watch out for.

The correct answer is B.

Transcript:

Do you think the boss will take us out for lunch today?

A) I had a hamburger and fries.

B) He's probably too busy today.

C) I didn't take the bus.

Example 3:

Explanation 3:

 • Choice A contains a related word. You might have associated the word "letter" with "type".
 • Choice C contains another distractor called a homonym. A homonym is a word that sounds the same but is spelled differently. On the real test you will not be able to read the answer choices. You have to be able to understand which word is which by the context. In this case the homonyms are "fax" and "facts". In the question, "fax" is a verb. In the answer choice it is a noun. You should make a list of all of the homonyms you come across. Here are some more examples:
  • week / weak
  • add / ad
  • hear / here
  • knot / not
  • right / write
  • weight / wait

The correct answer is B.

Transcript:

Did you fax the letter to the client?

A) I'll type it after lunch.

B) No, I sent it by email.

C) I collected some important facts.

Example 4:

Explanation 4:

 • Choice B is another common distractor that uses the same word with a different meaning. In the question, the word "long" refers to amount of time. In the answer choice, the word "long" refers to distance.
 • Choice C associates the word "wait" (which could be confused for "weight") with "pounds". The test maker wants to trick you twice!

The correct answer is A.

Transcript:

Did you have to wait very long?

A) No more than an hour.

B) I hate long line-ups.

C) I've gained twenty pounds.

Hướng dẫn chi tiết cách làm Toeic Part 2

1. Phải nghe được từ hỏi

Đây là chiến lược quan trọng nhất khi trả lời câu hỏi Part 2. Đặc biệt là đối với những câu hỏi có từ nghi vấn Why, Where, When, how, what, who, v.v., nếu bạn bỏ qua từ hỏi đầu tiên thì bạn không thể nào trả lời đúng câu hỏi. Hãy đánh dấu vào lựa chọn đúng trong khoảng thời gian 5 giây giữa các câu hỏi và chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo.

2. Cẩn thận với các âm giống nhau

Từ part 2 trở đi, việc bẫy trong các đáp án sẽ tăng lên nên đối với những bạn ở trình độ trung bình thường rất dễ bị sai chẳng hạn, khi nghe câu hỏi "What's the weather forecast for this month?", rất có khả năng thí sinh sẽ chọn đáp án "It's a month from now." Vì thấy month trong câu hỏi được lặp lại ở lựa chọn trả lời này. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu thấy trong lựa chọn trả lời có từ ngữ xuất hiện trong câu hỏi, 70-80% đó là lựa chọn trả lời sai.

3. Nếu câu hỏi có từ hỏi (Wh-question), loại bỏ ngay các lựa chọn bằng Yes/No.

Theo kinh nghiệm cũng như những tài liệu mình đọc thì phần đa câu hỏi có từ nghi vấn không thể được trả lời bằng Yes/No. Vì vậy nếu bạn gặp thì loại bỏ để tăng tỉ lệ chọn đúng của bạn sẽ là 50%. Hãy nhớ rằng nghe được từ đầu tiên của câu hỏi là điều rất quan trọng.

Đối với câu hỏi ở dạng statements, câu trả lời mang tính gián tiếp, diễn đạt ý nghĩa không biết rõ cũng thường được đưa ra làm lựa chọn trả lời đúng. Bạn nên học thuộc những cách diễn đạt thông dụng dưới đây, mình nghĩ sẽ có ích.

 • I'm not sure. Tôi không biết chắc.
 • I have no idea. Tôi không biết.
 • No one knows yet. Đến lúc này thì chưa ai biết (điều đó).
 • No one told me anything. Không ai nói gì với tôi cả.
 • It doesn't matters. Không sao đâu.
 • They have yet to decide. Họ vẫn chưa quyết định.
 • She didn't say. Cô ấy không nói gì.
 • I don't really know. Thật sự tôi không biết.
Đánh giá bài viết
1 2.538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi TOEIC Xem thêm