Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 45

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 45 Axit cacboxylic

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 45 Axit cacboxylic. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 có đáp án kèm theo. Bài viết sẽ giúp bạn đọc có thể trau dồi được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

  Lên men giấm ancol etylic

  Oxi hóa không hoàn toàn andehit axetic

  Oxi hóa không hoàn toàn Butan

  Cho metanol tác dụng với cacbon oxit

  Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo ra axit axetic là?

 • Câu 2:

  Axit oxalic có vị chua của: 

 • Câu 3:

  Axit acrylic (CH2 = CH - COOH) không có khả năng phản ứng với dung dịch:

 • Câu 4:

  Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

 • Câu 5:

  Cặp dung dịch nào sau đây đều có thể hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?

 • Câu 6:

  Các hợp chất: CH3COOH, C2H5OH và C6H5OH xếp theo thứ tự tăng dần tính axit là: 

 • Câu 7:

  Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

 • Câu 8:

  Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

 • Câu 9:

  Chia a gam axit axetic thành 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1: trung hòa vừa đủ bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4 M

  - Phần 2: thực hiện phản ứng este hóa với ancol etylic thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)

  Vậy m có giá trị là:

 • Câu 10:

  Các axit lỏng hoặc rắn có khối lượng phân tử lớn hơn thường không tan trong nước thì chúng sẽ 

 • Câu 11:

  Cho biết sản phẩm của phản ứng sau:

  CH3CH = CHCOOH + Cl2 + H2O → ?

 • Câu 12:

  Trong quả táo có chứa axit, có công thức cấu tạo như sau:

  HOOC-CH(OH)-CH2-COOH

  Vậy tên của axit đó là:

 • Câu 13:

  Có dung dịch CH3COOH 0,1M, Ka= 1,58.10−5. Sau khi thêm a gam CH3COOH vào 1 lít dung dịch trên thì độ điện li của axit giảm đi một nửa. Tính pH của dung dịch mới này (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

 • Câu 14:

  Cho ba dung dịch axit: axit fomic, axit axetic, và axit acrylic.

  Bằng phương phương pháp hóa học, có thể dùng thuốc thử nào dưới đây để nhận biết chúng?

 • Câu 15:

  Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch trong suốt: ống 1 chứa ancol etylic; ống 2 chứa axit axetic và ống 3 chứa andehit axetic. Nếu cho Cu(OH)2 lần lượt vào các dung dịch trên và đun nóng thì hiện tượng nào sau đây xảy ra?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm