Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 44: Andehit

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 44: Andehit với những câu hỏi bám sát nội dung bài học giúp học sinh dễ dàng củng cố lý thuyết đồng thời làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 khác nhau.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 44: Andehit (tiết 2)

 • 1

  Các đồng phân anđehit của C5H10O là

 • 2

  Cho các nhận định sau:

  (a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

  (b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

  (c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

  (d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

  Số nhận định đúng là

 • 3

  Anđehit axetic không tác dụng được với

 • 4

  Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic?

 • 5
  Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic
 • 6
  Tên thông thường của CH3-CH2-CHO là
 • 7

  Tên thay thế của CH3-CH(CH3)-CH2-CHO là

 • 8
  Khi đốt cháy hỗn hợp các anđehit cùng dãy đồng đẳng thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Các anđehit đó là các anđehit
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 201
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm