Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 2)

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 2) là tài liệu tham khảo bổ ích mà VnDoc muốn giới thiệu tới các bạn, không chỉ ôn luyện kiến thức đã học và rèn luyện cách giải nhiều dạng câu hỏi khác nhau mà còn giúp bạn mở rộng vốn hiểu biết của bản thân.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 1)

 • 1

  Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

 • 2

  Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là

 • 3

  Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

 • 4

  Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

 • 5

  Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là

 • 6

  Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là

 • 7

  Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là

 • 8

  Đun nóng hỗn hợp gồm 3 ancol là AOH, BOH và ROH với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được tối đa bao nhiêu ete?

 • 9

  Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

 • 10

  Oxi hóa 6 gam ancol no X thu được 5,8 gam anđehit. CTPT của ancol là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 66
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm