Trắc nghiệm tích hợp tương tác gen và liên kết gen

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TÍCH HỢP TƢƠNG TÁC GEN VÀ LIÊN KẾT GEN
Bài 1: Cho F
1
t th phn, đi F
2
có kết qu 6 cây hoa kép, màu vàng : 6 cây hoa
đơn, màu vàng : 3 cây hoa kép, màu tím : 1 cây hoa đơn, màu tím.
Dùng d liu trên, tr li câu hi t 1 đến 6.
Câu 1: Tính trng hình dạng hoa được di truyn theo qui lut nào?
A. Phân li. B. Tương tác b sung C. Tương tác ác chế. D. Tương tác cộng gp.
Câu 2: Cách qui ước gen nào hp lí v tính trng hình dng hoa?
A. A-B- + A-bb + aaB-: hoa kép ; aabb: hoa đơn.
B. A-B-: hoa kép ; A-bb + aaB- + aabb: hoa đơn
C. A-B- + A-bb + aabb: hoa kép ; aaB-: hoa đơn.
D. A-B-: hoa đơn ; A-bb + aaB- + aabb : hoa kép.
Câu 3: Qui lut di truyn nào chi phi s hình thành tính trng màu sc hoa?
A. Phân li B. Tương tác bổ sung. C. Tương tác ác chế. D. Tương tác cộng gp.
Câu 4: C 2 cp tính trạng được di truyn theo qui lut nào?
A. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 3 cặp NST tương đng khác nhau.
B. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 2 cặp NST tương đng khác nhau và liên
kết gen không hoàn toàn.
C. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 2 cặp NST tương đng khác nhau và liên
kết gen hoàn toàn
D. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 1 cặp NST tương đng và liên kết gen.
Câu 5: Nếu cặp gen Dd qui định tính trng màu hoa thì kiu gen ca F
1
A. Aa hoc Bb . B. Aa hoặc Bb C. Aa . D. AaBbDd.
Câu 6: Đem lai phân tích F
1
, kết qu phân li kiu hình F
B
A. 1 : 2 : 1 B. 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1. C. 3 : 3 :1 :1. D. 1 :1 :1 :1.
Bài 2: P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen, F
1
có 1 loại kiểu hình, F
2
phân li 6 cây
quả dẹt, ngọt : 5 cây quả tròn, ngọt : 3 cây quả dẹt, chua : 1 cây quả tròn, chua : 1
cây quả dài, ngọt.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Dùng d liu trên, tr li câu hi t 7 đến 13.
Câu 7: Tính trng hình dng qu được di truyn theo qui lut nào?
A. Phân li. B. Tương tác bổ sung C. Tương tác ác chế. D. Tương tác cộng gp.
Câu 8: Cách qui ước gen nào hp lí v tính trng hình dng qu?
A. A-B-: qu dt ; aaB-: qu tròn ; A-bb- + aabb: qu dài.
B. A-B-: qu dt ; A-bb + aaB-: qu tròn ; aabb: qu dài
C. A-B- + A-bb: qu dt ; aabb: qu tròn ; aaB-: qu dài.
D. A-B-: qu dt ; A-bb: qu tròn ; aaB- + aabb : qu dài.
Câu 9: Qui lut di truyn nào chi phi s hình thành tính trng v qu?
A. Phân li B. Tương tác bổ sung. C. Tương tác ác chế. D. Tương tác cộng gp.
Câu 10: C 2 cp tính trạng được di truyn theo qui lut nào?
A. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 3 cặp NST tương đng khác nhau.
B. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 2 cặp NST tương đng khác nhau và liên
kết gen không hoàn toàn.
C. 3 cp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 2 cặp NST tương đng khác nhau và liên
kết gen hoàn toàn
D. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 1 cặp NST tương đng và liên kết gen.
Câu 11: Nếu cặp gen Dd qui định tính trng màu hoa thì kiu gen ca F
1
A. Aa hoc Bb . B. Aa hoặc Bb C. Aa . D. AaBbDd.
Câu 12: Kiu gen của P là 1 trong bao nhiêu trưng hp?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4
Câu 13: Đem lai phân tích F
1
, kết qu phân li kiu hình F
B
A. 1 : 2 : 1. B. 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1. C. 3 : 1. D. 1 :1 :1 :1
Bài 3: một loài cây ăn quả, cho F
1
tự thụ phấn thu đƣợc F
2
có 9 cây hạt đỏ, quả
dài : 3 cây hạt đỏ, quả ngắn : 3 cây hạt vàng, quả dài : 1 cây hạt trắng, quả ngắn.
Biết kích thƣớc quả do 1 cặp gen qui định.
Dùng dữ kiện trên trả lời các câu từ 14 đến 19
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 14: Tính trng màu ht đưc di truyn theo qui lut nào?
A. Phân li. B. Tương tác bổ sung. C. Tương tác ác chế D. Tương tác cộng gp.
Câu 15: Cách qui ước gen nào hp lí v tính trng màu ht?
A. A-B-: ht đ ; aaB-: ht vàng ; A-bb- + aabb: ht trng.
B. A-B-: ht đ ; A-bb + aaB-: ht vàng ; aabb: ht trng
C. A-B- + A-bb: ht đ; aaB-: ht vàng ; aabb: ht trng
D. A-B-: ht đ ; A-bb: ht vàng ; aaB- + aabb : ht trng.
Câu 16: Qui lut di truyn nào chi phi s hình thành tính trạng kích thước qu?
A. Phân li B. Tương tác bổ sung. C. Tương tác ác chế. D. Tương tác cộng gp.
Câu 17: C 2 cp tính trạng được di truyn theo qui lut nào?
A. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 3 cặp NST tương đng khác nhau.
B. 3 cp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 2 cặp NST tương đng khác nhau và liên
kết gen không hoàn toàn.
C. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 2 cặp NST tương đng khác nhau và liên
kết gen hoàn toàn
D. 3 cặp gen qui định 2 cp tính trng nm trên 1 cặp NST tương đng và liên kết gen.
Câu 18: Nếu cặp gen Dd qui định tính trạng kích thưc qu thì kiu gen ca F
1
A. Aa B. Bb . C. Aa . D. Aa hoc Bb .
Câu 19: Cho F
1
giao phi vi mt cá th khác, thu được 3 cây ht đ, qu dài : 3 y ht
đỏ, qu ngn : 1 cây ht vàng, qu dài : 1 cây ht trng, qu ngn. Kiu gen của cây đem
lai vi F
1
là:
A. Aabbdd. B. aa . C. Aa D. Aa .
Bài 4: Đem lai giữa P thun chng khác nhau v 3 cặp gen tƣơng phản, F
1
100% cây
cao, ht đc. Cho F
1
t th phn, nhn đƣc F
2
12 cây cao, ht đc : 3 cây cao, ht
trong : 1 cây thp, ht trong.
Dùng d kin trên, tr li các câu hi t 20 đến 26.
Câu 20: Tính trạng kích thước cây được di truyn theo qui lut nào?

Câu hỏi trắc nghiệm tương tác gen và liên kết gen

Trắc nghiệm tích hợp tương tác gen và liên kết gen giúp các em ôn tập kiến thức về gen trong chương trình Sinh học 12. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm tích hợp tương tác gen và liên kết gen. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 12, Giải bài tập Sinh học lớp 12, Lý thuyết Sinh học 12, Giải Vở BT Sinh Học 12, Chuyên đề Sinh học lớp 12, Tài liệu học tập lớp 12.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 12 Xem thêm