Những điều giáo viên không nói trong buổi họp phụ huynh

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Những điều giáo viên không nói trong buổi họp phụ huynh là những tâm sự của một giáo viên, mong muốn được chia sẻ với phụ huynh về nhiều vấn đề khác bên ngoài học tập.