Viết đơn xin tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường

Viết đơn xin tham gia Đội tình lớp 6

Viết đơn xin tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp lớp 6 bao gồm các bài văn mẫu đơn chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng viết đơn lớp 6.

Đề bài: Trường em đang thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em hãy viết đơn xin được tham gia đội tình nguyện ấy.

Viết đơn xin tham gia Đội tình nguyện lớp 6 - Bài tham khảo 1

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn.

Tên em là: Võ Thị Thu Sương, học sinh lớp 6A.

Gần đây nhà trường có thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp nhằm góp phần cùng với toàn xã hội giữ gìn tốt môi trường, không ngừng nâng cao và cải thiện đời sống toàn dân. Nhận thấy rằng đó là một việc làm thiết thực và hữu ích nên em làm đơn này xin Ban Giám hiệu cho em được tham gia vào tổ chức trên.

Kính mong Ban Giám hiệu xem xét và chấp thuận nguyện vọng của em. Em xin chân thành cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2014

Người làm đơn

Kí tên

Võ Thị Thu Sương

Viết đơn xin tham gia Đội tình nguyện Ngữ văn 6 - Bài tham khảo 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN

TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vĩnhquang, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Vĩnh Quang

Em tên là:…………

Học sinh lớp :………

Trường trung học cơ sở ........

Nhận thức được ý nghĩa của công việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường do Đoàn trường phát động, em kính xin Ban Giám hiệu cho phép em tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.

Em xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành mọi công tác được phân công. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu.

Người viết đơn

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Ngữ Văn lớp 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 6 mới nhất.

Đánh giá bài viết
11 2.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ văn lớp 6 Xem thêm