Thi Ngan Toán học

4 bài tập bài dấu hiệu chia hết cho 2 trang 95 Toán 4 được sắp xếp theo mức độ nào?

3
3 Câu trả lời
 • dnkd ♡
  dnkd ♡

  Mức độ từ dễ đến khó.

  0 Trả lời 16:17 29/05
  • Bé Heo
   Bé Heo

   Mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao

   0 Trả lời 16:22 29/05
   • Song Ngư
    Song Ngư

    Bài 1: nhận biết

    Bài 2: thông hiểu

    Bài 3: vận dụng

    Bài 4: vận dụng cao.

    0 Trả lời 16:23 29/05

    Toán học

    Xem thêm