Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 6: Future jobs

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 6

Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 6 giúp các em nắm được kiến thức bài Unit 6: Future jobs, biết cách phát âm một số liên từ và giới từ, ngoài ra được học cách chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, biết về công việc trong tương lai. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14 - Speaking

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 5 Higher education

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 9 - Reading

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 15 (Language focus)

Unit 6: Future jobs

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 6 được thiết kế bằng PowerPoint sinh động, rõ ràng có nội dung trình bày về chủ để Future jobs sẽ giúp các em nhanh chóng nắm bắt kiến thức về cách phát âm của một số liên từ và giới từ, đồng thời biết chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn việc làm, biết về công việc trong tương lai. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.

Bài giảng Tiếng Anh 12

 Tiếng Anh 12 unit 6 Future jobs

Tiếng Anh 12 unit 6

Đánh giá bài viết
3 3.029
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 12

Xem thêm