Bài tập nghỉ dịch Covid-19 lớp 3 môn Tiếng Anh (từ 17/2 đến 19/2) Online

Bài tập nghỉ dịch Covid-19 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Bài tập nghỉ dịch Covid-19 lớp 3 môn Tiếng Anh (từ 17/2 đến 19/2) do VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài ôn tập cấu trúc, từ vựng và đáp án chi tiết, bám sát chương trình học của môn Tiếng Anh lớp 3. Nhằm giúp các em ôn luyện ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Bài tập nghỉ dịch Covid-19 lớp 3 môn Tiếng Anh (từ 17/2 đến 19/2) Online là bài tập trực tuyến, giúp cac em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 2.

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Choose the correct answer
 • 1. My house isn’t small. It is ____________.
 • 2. There aren’t ___________ students in the classroom.
 • 3. This is a ________ of my room.
 • 4. How many boards are there? - There ______ one.
 • 5. Twenty, thirty, _________, fifty, sixty
 • 6. Where _______ my toys?
 • 7. in - on - ________ - of
 • 8. Those books are __________.
 • Exercise 3: Look at these pictures and complete the word
 • 1. _ o _ a
  Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 2
  sofa
 • 2. c h _ _ r
  Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 2
  chair
 • 3. p _ s t _ r
  Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 2
  poster
 • 4. f _ _
  Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 2
  fan
 • Exercise 4: Translate the following sentences into English
 • 1. Có bao nhiêu cái đèn trong tủ?
  How many lamps are there in the cupboard?
 • 2. Có 6 cái ghế gần cái bàn.
  There are six chairs near the table.
 • 3. Đây là cái giường của mẹ tớ.
  This is my mother’s bedroom.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
44 2.855
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tr?n Ch� Trung
  Tr?n Ch� Trung

  Cái giường là bed sao lại là bedroom

  Thích Phản hồi 19/04/21
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm