Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán

1 3.048

Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán ược VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu để củng cố kiến thức, luyện đề và rèn luyện kĩ năng giải Toán thi vào lớp 10. Tài liệu cung cấp các dạng bài tập toán đa dạng, phong phú sẽ giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh vào THPT.

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn năm 2016 - 2017

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2016 - 2017

Tổng hợp các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 được tải nhiều năm học 2016 - 2017

Bài tập phần rút gọn

Bài 1:

1) Đơn giản biểu thức Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán

2) Cho biểu thức Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán

a) Rút gọn biểu thức Q

b) Tìm x để IQI >-Q

c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên

Hướng dẫn

1. P =6

2. a) ĐKXĐ: x >0; x ≠1. Biểu thức rút gọn: Q = 2/x-1

b) IQI> - Q <=> x >1.

c) x = {2; 3} thì Q ∈ Z

Bài 2: Cho biểu thức Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán

a) Rút gọn biểu thức sau P

b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 1/√2

Hướng dẫn

a) ĐKXĐ: x > 0; x ≠1. Biểu thức rút gọn: P = x +1/ 1 - x

b) Với x = 1/√2 thì P = -3 - 2√2

Bài 3: Cho biểu thức Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 1/4

c) Tìm x để A <0

d) Tìm x để IAI = A

Hướng dẫn

a) ĐKXĐ: x ≥ 0; x≠1. Biểu thức rút gọn: A = √x/ √x -1

b) Với x = 1/4 thì A = -1

c) Với 0 ≤ x < 1 thì A < 0

d) Với x > 1 thì IAI = A.

Đánh giá bài viết
1 3.048
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm