Bài tập toán có lời văn lớp 1

110 112.978

Đề toán có lời văn lớp 1

Bài tập toán có lời văn lớp 1 bao gồm các bài tập dạng toán có lời văn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh. Hi vọng tài liệu để học tốt Toán lớp 1 này giúp các em học Toán tốt hơn, luyện tập với các dạng đề toán, nhằm chuẩn bị nền tảng kiến thức cho các lớp học phía sau. Mời các em tham khảo những bài toán có lời văn hay cho học sinh lớp 1 dưới đây.

Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao

Bài tập Tiếng Anh lớp 1

Bài toán có lời văn lớp 1

Bài 1: Lan hái được 14 bông hoa, Thanh hái được 5 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 2: Dũng có 30 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 20 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 3: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 4: Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 5: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh giỏi?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 6: Nhà bạn Nam 6 con vịt 12 con ngan. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 7: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi trước đó Lan có bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 8:

 

bóng xanh: 10 quả

bóng đỏ: 8 quả

Tất cả: ...... quả

 Bài giải

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 9: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 10: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 11: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que tính?

Tóm tắt

Anh có: ....... que tính

Em có: ........ que tính

Tất cả có:... que tính?

 Bài giải

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 12: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : .......học sinh 

Lớp 1B : ........ học sinh

Cả hai lớp :... học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ......... học sinh

.................................................................

.........................................................

.........................................................

Bài 13: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học hát?

Bài giải ...............................................................................................................
...............................................................................................................
..................................................................................................................

Bài 14: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

Bài giải

...............................................................................................................
...............................................................................................................
..................................................................................................................

Ngoài các bài toán có lời văn lớp 1, VnDoc còn đồng hành cùng các em học sinh khi cung cấp các lời Giải bài tập SGK Toán lớp 1 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
110 112.978
Toán lớp 1 Xem thêm