Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 10 khóa 12

VnDoc xin chia sẻ và hướng dẫn các bạn viết Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 10 khóa 12 đầy đủ, chi tiết.

Khái quát nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa 12

Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kiến nghị và đóng góp ý kiến cho những đề cương sau:

 • Đề cương Báo cáo chính trị
 • Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển)
 • Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020
 • Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030
 • Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội từ năm 2016 đến năm 2020
 • Đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cùng kỳ 5 năm 2021 – 2025
 • Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ căn cứ vào các kiến nghị, đóng góp của các cán bộ để nghiên cứu, tiếp thu và xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng.

Đưa ra ý kiến chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trong thời gian diễn ra Hội nghị từ 16/5 – 18/5 năm 2019, Ban chấp hành đã thảo luận và đưa ra ý kiến chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp chuẩn bị đầy đủ cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Cụ thể, Ban chấp hành thảo luận về:

 • Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 • Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 • Báo cáo các công việc quan trọng đã giải quyết được từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác của Bộ Chính trị.

Hướng dẫn viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 10 khóa 12

Vì bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 10 khóa 12 dành cho từng Đảng viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước nên bài viết mang tính chất cá nhân, nhận thức sâu sắc của từng cá nhân. Và mỗi người thực hiện bài báo cáo lại ở một cương vị khác nhau, nhiệm vụ phải thực hiện ở các địa phương khác nhau. Do đó, VnDoc không viết hẳn một bài thu hoạch cụ thể mà chỉ đưa ra form chuẩn cho một bài thu hoạch và hướng dẫn thêm những nội dung cần đưa vào trong từng mục của bài thu hoạch. Cụ thể:

Chú ý tiêu đề và các thông tin cá nhân của người viết bài thu hoạch

Trong bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng, tiêu đề bài thu hoạch là yếu tố không thể thiếu. Tiêu đề bạn cần gõ tên bài thu hoạch, viết hoa, in đậm, căn chính giữa trang. Ngay bên dưới tiêu đề bạn cần (ghi rõ Hội nghị do đơn vị nào tổ chức vào ngày tháng năm nào).

Tiếp đến bạn cần ghi rõ họ, tên, chức vụ và đơn vị công tác của người thực hiện bài thu hoạch. Và bạn cần xuống dòng cho từng mục. Làm vậy nhìn bài thu hoạch của bạn mới có sự khoa học và không bị lẫn thông tin.

 • Họ và tên người thực hiện bài thu hoạch
 • Chức vụ
 • Đang công tác tại cơ quan nào

Tập trung triển khai tốt phần nội dung

Tiếp theo là phần nội dung của bài thu hoạch. Phần này cực kỳ quan trọng nên bạn cần chuẩn bị thật kỹ kiến thức và thời gian để thực hiện. Tuy nhiên, trong phần nội dung của bài thu hoạch, các đầu mục dưới đây không thể thiếu:

Thực trạng

Bạn khái quát nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa 12, kết quả hội nghị và những vấn đề đã được Hội nghị thông qua.

Thành tựu

Nêu được các thành tựu đã đạt được liên quan đến tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội,…từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến hội nghị trung ương 10.

Hạn chế

Bạn cần nêu được những hạn chế còn tồn tại bên cạnh nhiều thành tựu đã đạt được. Các hạn chế còn tồn tại chủ yếu là kinh tế tăng trưởng còn chậm, gặp nhiều khó khăn, thách thức, vấn đề kìm hãm lạm phát, tình hình trật tự xã hội, an ninh chủ quyền biển đảo vẫn bị đe dọa,…

Nguyên nhân

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương khóa 9 vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự hiệu quả và tính lan tỏa chưa cao,…Các cán bộ chủ chốt còn chưa gương mẫu, nghiêm túc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống,…

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp giúp đạt được mục tiêu đề ra

Trong phần này bạn cần khái quát được các mục tiêu mà Hội nghị Trung ương 10 đã đặt ra trong văn kiện. Đồng thời nêu các giải pháp giúp nước ta đạt được mục tiêu đã đề ra.

Liên hệ thực tế

Liên hệ với việc thực hiện các Nghị quyết trước đó của Đảng tại địa phương, đơn vị và bản thân: Trong phần này mỗi người thực hiện bài thu hoạch phải viết ra nhận thức sâu sắc của mình sau khi tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa 12. Từ nhận thức đó, bạn sẽ viết ra được đơn vị, địa phương và chính bản thân phải làm gì để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 10 khóa 12.

Đánh giá bài viết
1 27
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài thu hoạch Xem thêm