Bảng tổng hợp các định luật chương chất khí

Bảng tổng hợp các định luật chương chất khí

Bảng tổng hợp các định luật chương chất khí là tài liệu học tập môn Vật lý lớp 10 dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. Tài liệu này tổng hợp lí thuyết và các định luật về chất khí, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức nhằm học tốt môn Vật lý 10, ôn thi học kì, ôn thi tốt nghiệp môn Vật lý hiệu quả.

Bài tập Vật lý lớp 10 - Chất khí

Công thức vật lý lớp 10 đầy đủ

Bài tập Vật lý lớp 10 - Chương 1

CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHẤT KHÍ

I. Khí lí tưởng: là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

II. Trạng thái của một lượng khí:

Một lượng khí được xác định bởi 3 thông số V, p, T

* Trong đó:

 • V: thể tích của lượng khí (m3, cm3, lít. . .)
 • p: áp suất của lượng khí (Pa, at, mmHg. . .)
 • T: nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí (K)

* Chú ý:

 • T = t0C + 273 (K)
 • Điều kiện tiêu chuẩn:
  • p0 = 760 mmHg = 1at = 1,013.105 Pa
  • t0C = 00C => T0 = 273K

III. Các phương trình:

* Phương trình trạng thái khí lí tưởng: (là phương trình xác định mối quan hệ giữa p, V, T của một lượng khí lí tưởng trong quá trình biến đổi trạng thái)

- Nếu lượng khí chuyển từ trạng thái (1) -> (2):

Quá trình đẳng áp: p = const (hay p1 = p2).

 • Quá trình đẳng áp: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
 • Biểu thức: V/T = const hay V1/T1 = V2/T2 (V ~T)
 • Đường đẳng áp: đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi.

Quá trình đẳng tích: V = const (hay V1 = V2). Đl Saclơ

 • Định luật: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
 • Biểu thức: p/T = const hay p1/T1 = p2/T2 (p ~T)
 • Đường đẳng tích: đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi.

Quá trình đẳng nhiệt: T = const (hay T1 = T2). Đl Bôi Lơ Mariốt

 • Định luật: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
 • Biểu thức: pV = const hay p1V1 = p2V2 (p ~1/V)
 • Đường đẳng nhiệt: đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi

Đánh giá bài viết
18 22.401
Sắp xếp theo
  Vật lý 10 - Giải lý 10 Xem thêm