Trắc nghiệm Vật lý 10 chương Chất khí

Trắc nghiệm Vật lý 10

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương Chất khí là tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học tập Vật lý 10 được hiệu quả hơn, tài liệu giúp các bạn kiếm tra kiến thức và nắm vững lý thuyết và bài tập chương Chất khí trong Vật lý 10 Nâng cao.

Câu hỏi trắc nghiệm chương chất khí Vật lý 10

Bài 1 Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí hêli. Khối lượng hêli chứa trong bình là:

A. 2g

B. 4g

C. 6g

D. 8g

Bài 2 Chọn câu trả lời đúng. Khi đun nóng khí thì:

A. Khối lượng của khối khí giảm.

B. Khối lượng của khối khí và khối lượng riêng không đổi.

C. Khối lượng của khối khí không đổi và khối lượng riêng giảm.

D. Khối lượng của khối khí không đổi và khối lượng riêng tăng.

Bài 3 Hòa tan 0,003g muối ăn NaCl vào trong 10l nước. Nếu ta múc ra 5 nước đó thì số phân tử muối ăn trong đó là:

A. 1,95.1016

B. 1,54.1016

C. 1,8.1016

D. 1,2.1016

Bài 4 Một bình kín thể tích 12 lit chứa nitơ ở áp suất 80 atm có nhiệt độ là , xem nitơ là khí lý tưởng. Khối lượng nitơ trong bình là giá trị nào dưới đây:

A. 1,130 kg

B. 1,13 g

C. 0,113 g

D. 0,113 kg

Bài 5 Ở nhiệt độ và áp suất 760mmHg, có 1mol phân tử được xếp theo thứ tự vòng theo đường xích đạo của Trái Đất thì được bao nhiêu vòng? Cho biết bán kính Trái Đất là 6400km và phân tử như một quả cầu có bán kính. Cho số Avô-ga-đrô .

A. 0,03.108 Vòng.

B. 0,01.108 Vòng.

C. 0,04.108 Vòng.

D. 0,02.108 Vòng.

Bài 6 Một khối khí nitơ ở áp suất 15atm và nhiệt độ 27o được xem là khí lí tưởng. Hơ nóng đẳng tích khối khí đến 127o. Áp suất khối khí sau khi hơ nóng là:

A. 70,55 atm

B. 20 atm

C. 25 atm

D. 15 atm

Bài 7 Câu nào sau đây là không đúng? Số Avôgadrô có giá trị bằng :

A. Số phân tử chứa trong 16g ôxi.

B. Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng.

C. Số nguyên tử chứa trong 22,4l khí ở 0oC và áp suất 1atm.

D. Số nguyên tử chứa trong 4g hêli.

Bài 8 Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1atm được làm tăng áp suất lên đến 4atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3lít. Thể tích ban đầu của khối khí là:

A. 4lít

B. 8lít

C. 12lít

D. 16lít.

Bài 9 Một bình kín có thể tích 12 lít chứa khí nitơ ở áp suất 82 atm nhiệt độ 7o xem khí là lý tưởng. Nếu bình trên bị rò rỉ thì áp suất khí còn lại là 41 atm. giả sử nhiệt độ không thay đổi thì khối lượng khí thoát ra là:

A. 1,2 kg

B. 12 kg

C. 0,6 kg

D. 2,4 kg

Bài 10 Căn phòng có thể tích V = 60 m3Tăng nhiệt độ của phòng từ 10oC đến 27oC ở áp suất chuẩn. Cho biết khối lượng riêng của không khí có điều kiện chuẩn là 1,29kg/m3Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là

A. 2kg

B. 3kg

C. 4kg

D. 5kg

Mời các bạn tải tài liệu đê tham khảo.

Đánh giá bài viết
9 9.892
Sắp xếp theo
    Lớp 10 Xem thêm