Giải bài tập Vật lý 10 bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Giải bài tập Vật lý 10 bài 20

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Vật lý 10 bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế, bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh các bài tập Vật lý trang 110 SGK. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 1 (trang 110 SGK Vật Lý 10): Thế nào là dạng cân bằng bền? không bền? phiếm định?

Lời giải:

- Cân bằng không bền: Trọng tâm của vật nằm cao hơn trục quay. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng thì không tự trở về trạng thái ban đầu được.

- Cân bằng bền: Trọng tâm của vật ở thấp hơn trục quay. Vật luôn có thể tự trở về trạng thái cân bằng ban đầu được.

- Cân bằng phiếm định: Trục quay đi qua trọng tâm của vật. Vật cân bằng ở mọi vị trí.

Bài 2 (trang 110 SGK Vật Lý 10): Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng?

Lời giải:

- Tùy vị trí trọng tâm của vật cao hơn, thấp hơn hay bằng với trục quay mà ảnh hưởng quyết định đến dạng cân bằng của vật: Trọng tâm cao hơn trục quay, vật cân bằng không bền, thấp hơn trục quay vật cân bằng bền, trục quay đi qua trọng tâm vật cân bằng phiếm định.

- Trọng tâm càng thấp, diện tích mặt chân đế càng rộng thì mức vững vàng của vật càng cao.

Bài 3 (trang 110 SGK Vật Lý 10): Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì?

Lời giải:

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm "rơi " trên mặt chân đế). Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì hạ thấp trọng tâm vật và tăng diện tích mặt chân đế của vật.

Bài 4 (trang 110 SGK Vật Lý 10): Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của:

a) Nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây (Hình 20.7).

b) Cái bút chì được cắm vào con dao nhíp (Hình 20.8).

c) Quả cầu đồng chất trên một mặt có dạng như Hình 20.9.

Lời giải:

a) Cân bằng không bên.

b) Cân bằng bên.

c) Quả cầu trên cao: Cân bằng không bền.

- Quả cầu bên trái: Cân bằng phiếm định.

- Quả cầu bên phải: Cân bằng bền.

Bài 5 (trang 110 SGK Vật Lý 10): Người ta đã làm thế nào để thực hiện được mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng ở những vật sau đây?

a) Đèn để bàn.

b) Xe cần cẩu.

c) Ô tô đua.

Lời giải:

a) Chân đèn phải nặng và mặt chân đế rộng.

b) Xe phải rất nặng và phải có mặt chân đế rất rộng bằng cách bố trí các cánh tay và điểm tựa di động.

c) Ô tô đua phải có trọng tâm thấp, mặt chân đế rộng.

Bài 6 (trang 110 SGK Vật Lý 10): Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép lá, gỗ và vải. Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất?

Lời giải:

- Xe tải chở thép lá là dạng cân bằng bền nên khó bị đổ nhất.

- Xe tải chở gỗ và vải là dạng cân bằng phiến định, trường hợp này xe rất dễ bị lật đổ.

Đánh giá bài viết
5 4.805
Sắp xếp theo
    Giải Lý 10 Xem thêm