Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 học tập một cách hiệu quả môn Vật lý, VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết chắc chắn các bạn học sinh sẽ giải bài tập Vật lý 10 nhanh và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Câu 1: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn F1 = 5 N, F2 = 15 N, đặt tại hai đầu một thanh nhẹ (khối lượng không đáng kể). AB dài 20 cm.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

đặt cách đầu A bao nhiêu và có độ lớn bằng bao nhiêu?

A. OA = 15 cm, F = 20 N.

B. OA = 5 cm, F = 20 N.

C. OA = 15 cm, F = 10 N.

D. OA = 5 cm, F = 10 N.

Câu 2: Một thanh AB dài 1 m khối lượng 5 kg được đặt nằm ngang lên hai giá đỡ tại A và B. Người ta móc vào điểm C của thanh (AC = 60 cm) một trọng vật có khối lượng 10 kg. Lực nén lên hai giá đỡ là (g = 10 m/s2) (Hình 19.1)

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. F1 = 4 N ; F2 = 6 N.

B. F1 = 6,5 N ; F2 = 8,5 N.

C. F1 = 6 N ; F2 = 8 N.

D. F1 = 8,5 N ; F2 = 6,5 N.

Câu 3: Hai người dùng một cái đòn tre để khiêng một cái hòm (Hình 19.2) có trọng lượng 500 N. Khoảng cách giữa hia người là A1A2 = 2 m. Treo hòm vào điểm nào thì lực đè lên vai người một sẽ lớn hớn lực đè lên vai người hai là 100 N. (Bỏ qua trọng lực của đòn).

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. OA1 = 60 cm.

B. OA1 = 70 cm.

C. OA1 = 80 cm.

D. OA1 = 90 cm.

Câu 4: Người ta đặt một thanh đồng chất AB dài 90 cm, khối lượng m = 2 kg lên một giá đỡ tại O và móc vào hai đầu A, B của thanh hai trọng vật có khối lượng m1 = 4 kg và m2 = 6 kg. Vị trí O đặt giá đỡ để thanh nằm cân bằng cách đầu A?

A. 50 cm.

B. 60 cm.

C. 55 cm.

D. 52,5 cm.

Câu 5: Một thanh cứng AB có khối lượng không đáng kể, dài 1 m, được treo nằm ở hai đầu AB nhờ hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau và có độ cứng k1 = 90 N/m và k2 = 60 N/m. Để thanh vẫn nằm nganh phải treo một vật nặng vào điểm C cách A là?

A. 40 cm.

B. 60 cm.

C. 45 cm.

D. 75 cm.

Câu 6: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị, có trọng lượng 60, được buộc ở đầu gậy cách vai 50 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 35 cm. Lực giữ của tay và áp lực đè lên vai người là (bỏ qua trọng lượng của gậy)?

A. 100 N và 150 N.

B. 120 N và 180 N.

C. 150 N và 180 N.

D. 100 N và 160 N.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10

Câu123456
Đáp ánABCDAB

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Đánh giá bài viết
1 1.596
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 10 Xem thêm