Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 5: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Vật lý lớp 10: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

VnDoc.com mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 5: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng, tài liệu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý 10 nhanh và hiệu quả hơn.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 5: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Câu 1: Đại lượng không phải thông số trạng thái của một lượng khí là?

A. Thể tích.

B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ.

D. Áp suất.

Câu 2: Tập hợp ba thông số xác định trạng thái của một lượng khí xác định là?

A. Áp suất, thể tích, khối lượng.

B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

C. Nhiệt độ, áp suất, khối lượng.

D. Thể tích, nhiệt độ, khối lượng.

Câu 3: Quá trình nào dau đây là đẳng quá trình?

A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.

B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.

C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.

D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

Câu 4: Công thức không mô tả phương trình trạng thái của khí lí tưởng là?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 5

Câu 6: Một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (4 atm, 6 l, 293 K) sang trạng thái 2 (p, 4l, 293 K). Giá trị của p là?

A. 6 atm.

B. 2 atm.

C. 8 atm.

D. 5 atm.

Câu 7: Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất p. Để áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt độ phải tăng đến?

A. 54oC.

B. 300oC.

C. 600oC.

D. 327oC.

Câu 8: Một xilanh cso pit-tông đóng kín chứa một khối khí ở 30oC, 750 mmHg. Nung nóng khối khí đến 200oC thì thể tích tăng 1,5 lần. Áp suất khí trong xilanh lúc này xấp xỉ bằng?

A. 760 mmHg.

B. 780 mmHg.

C. 800 mmHg.

D. 820 mmHg.

Câu 9: Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10 m khi bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệ đô 200K. Khi bóng được bơm không khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 300 K thì bán kinh của bóng là?

A. 3,56 m.

B. 10,36 m.

C. 4,5 m.

D. 10,45 m.

Câu 10: Biết khí có thể tích 30 cm3 ở 0oC. Quá trình có áp suất không đổi. Thể tích của một khối khí ở 54,6oC là?

A. 0.

B. 4 cm3.

C. 24 cm3.

D. 48 cm3.

Câu 11: Nếu nung nóng khí trong một bình kín lên thêm 423oC thì áp suất khí tăng lên 2,5 lần. Nhiệt độ của khí trong bình là?

A. 100oC.

B. - 173oC.

C. 9oC.

D. 282oC.

Câu 12: Một lượng khí ở trong một xilanh thẳng đứng có pit-tông ở bên trong. Khí có thể tích 3 l ở 27oC. Biết diên tích tiết diện pit-tông S = 150 cm3, không có má sát giữa pit-tông và xilanh, pit-tông vẫn ở trong xilanh và trong quá trình áp suất không đổi. Khi đun nóng xilanh đến 100oC thì pit-tông được nâng lên một đoạn là?

A. 4,86 cm.

B. 24,8 cm.

C. 32,5 cm.

D. 2,48 cm.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10 chương 5

Câu123456789101112
Đáp ánBBACDADBADCA

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 5

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 5

Đánh giá bài viết
1 1.578
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 10 Xem thêm