Giải bài tập Vật lý 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Vật lý 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm. Bộ tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh bài tập Vật lý một cách hiệu quả. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Lời giải:

- Định nghĩa lực: Lực là đại lượng vector có độ lớn và hướng. Trong hệ đo lường SI lực có đơn vị là Newton (N) và ký hiệu là F.

- Điều kiện cân bằng của một chất điểm: hợp lực của tất cả các lực đồng thời tác dụng lên vật phải bằng không:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

Lời giải:

Tổng hợp lực: là thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy. Lực thay thế gọi là lực tổng hợp (hay hợp lực).

Quy tắc hình bình hành: nếu có hệ thức vecto

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Hợp lực ...

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 4 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng qui theo hai phương cho trước.

Lời giải:

- Phân tích lực (ngược lại với tổng hợp lực) là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

- Phân tích lực cũng tuân theo quy tắc hình bình hành.

- Cách phân tích lực:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực?

A. 1 N

B. 2 N

C. 15 N

D. 25 N

b. Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu?

Lời giải:

a. Chọn C

Vì độ lớn của hợp lực thuộc khoảng sau:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 6 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N.

a. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 90o;

B. 120o;

C. 60o;

D. 0o

b. Vẽ hình minh họa

Lời giải:

a. Chọn B

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 7 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Phân tích lực

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 8 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Một vật có trọng lượng P = 20 N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp vơi dây OB một góc 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Lời giải:

Hình vẽ và hình biểu diễn lực:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 9

Bài 9 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em hãy làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy hai bàn tay ra xa nhau một chút. Hãy báo cáo kinh nghiệm mà em thu được.

Lời giải:

Hai bàn càng ra xa, để nâng được người lên khỏi mặt đất, lực chống ở hai bàn tay càng phải lớn hơn. Vì: Với lực chống hai tay không đổi giữa góc hợp lực càng tăng thì hợp lực nhỏ đi, không đủ lớn để nâng người lên được.

Đánh giá bài viết
19 12.658
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Lý 10 Xem thêm