Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song, tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Vật lý và giải bài tập Vật lý 10 một cách nhanh và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Câu 1: Ba lực đồng phẳng, đồng quy tác dụng lên một vật rắn nằm cân bằng có độ lớn lần lượt là 12 N, 16 N và 20 N. Nếu lực 16 N không tác dụng vào vật nữa, thì hợp lực tác dụng lên nó là?

A. 16 N.

B. 20 N.

C. 15 N.

D. 12 N.

Câu 2: Một chất điểm ở trạng thái cân bằng khi gia tốc của nó?

A. Không đổi.

B. Giảm dần.

C. Tăng dần.

D. Bằng 0.

Câu 3: Để xác định điều kiện cân bằng của chất điểm, người ta dựa vào định luật nào sau đây?

A. Định luật I Niu-tơn.

B. Định luật II Niu-tơn.

C. Định luật III Niu-tơn.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4:

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. Cùng giá, cùng chiều, có độ lớn 10 N.

B. Nằm ngang, hướng sang trái, có độ lớn 10 N.

C. Nằm ngang, hướng sang phải, có độ lớn 10 N.

D. Cùng giá, hướng sang trái, độ lớn 10 N.

Câu 5: Một cây cột đồng chất khối lượng m được giữ bởi hai sợi dây L1, L2 như hình 17.1. Phản lực của mặt đất tác dụng lên cột?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. Phụ thuộc vào lực căng các sợi dây nhưng không có thành phần nằm ngang.

B. Phụ thuộc vào lực căng các sợi dây và có thành phần nằm ngang cũng phụ thuộc vào hệ số ma sát giữa cột và đất.

C. Có một thành phần nằm ngang mà nó không phụ thuộc vào lực căng các sợi dây.

D. Không thể mô tả bằng các câu trên.

Câu 6: Chọn phương án đúng?

Muốn cho một vật đứng yên thì

A. Hợp lực của các lực đặ vào vật không đổi.

B. Hai lực đặt vào vật ngược chiều.

C. Các lực đặt vào vật phải đồng quy.

D. Hợp lực của các lực đặt vào vật bằng 0.

Câu 7: Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là?

A. Có giá đồng phẳng, có hợp lực bằng 0.

B. Có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực khác 0.

C. Có giá đồng quy, có hợp lực bằng 0.

D. Có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực bằng 0.

Câu 8: Một quả cầu đồng chất có khối lượng 4 kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc α=30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn?

A. 23 N.

B. 22,6 N.

C. 20 N.

D. 19,6 N.

Câu 9: Một thanh dài L, trọng lượng P, được treo nằm ngang vào tường như hình 17.2. Một trọng vật P1 treo ở đầu thanh. Dây treo làm với thanh một góc α. Lực căng của dây bằng?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Câu 10: Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình 17.3. Lực căng dây có độ lớn T1 = T2 = 10 N, góc θ = 37o. Trọng lượng của thanh bằng?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. 10 N.

B. 20 N.

C. 12 N.

D. 16 N.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10

Câu12345678910
Đáp ánADADADDBDC

Câu 1: A

Ba lực đó có giá đồng phẳng, với F1 = 12 N, F2 = 16 N; F3 = 20 n.

Ta thấy 122 + 162 =202 hay F12+F22=F32

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Đánh giá bài viết
6 4.312
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 10 Xem thêm